Energetické propady

Mnozí z nás se občas potýkají s energetickými propady, ať už na úrovni těla, nebo mysli, kdy vnímáme slabost, únavu, vyčerpanost a jediné, co nás zajímá, je relaxace a odpočinek. Potřebujeme jednoduše dobít baterky. Tyto stavy mohou souviset jak s akutním vyčerpáním, tak s našimi biologickými hodinami, které se střídají zhruba v šestihodinových intervalech. Ve chvílích útlumu převládají energie Měsíce.

Kulminace energie

Energetické vzpruhy anebo jejich jemnější verze prožíváme také jednou dvakrát denně. Vždy ve chvílích, kdy naše vnitřní biologické hodiny kulminují na svém maximu. Každý vnímá tento čas v jinou dobu, obvykle to však bývá po ránu a dopoledne či v pozdějším odpoledni. V tuto denní dobu na nás působí sluneční teplo a světlo zvnějšku a realizuje se také naše vnitřní slunce.

Jógová terapie

Z pohledu jógové terapie prochází naším jemnohmotným tělem energetické dráhy, tzv. nádí, kterými proudí životní energie, prána. Tři hlavní nádí nesou jména sušumna, ida a pingala.

Sušumna je centrální kanál, který prochází oblastí páteře od kořenové čakry až po korunu hlavy, sedmou čakru sahasráru. Kolem sušumny se vinou jako DNA šroubovice ida a pingala, které začínají taktéž v kořenové čakře. Všechny tyto tři kanálky se kříží v čakrách. Ida končí v levé nosní dírce, představuje ženský princip a jejím symbolem je měsíc. Pingala končí v pravé nosní dírce, představuje mužský princip a symbolem je slunce.

Solar plexus, naše vnitřní slunce

Kromě toho, že nám vnější sluneční paprsky v přiměřené míře velmi prospívají a podporují naše celostní zdraví, je třeba dostatečně vyživovat i slunce vnitřní. Plní totiž nezastupitelnou úlohu v budování naší vnitřní síly a odolnosti, na těle i duchu. Podporuje naši odvahu, vůli konat a být aktivní, především na fyzické úrovni. Ne náhodou hovoříme o STŘEDU svého těla, který je třeba posilovat. Právě energetický střed těla je naše vnitřní slunce, solar plexus neboli třetí čakra manipúra.

Na mentální a duševní úrovni podporuje manipúra postoje sebehodnoty, rozvoje, růstu, sebeprosazení, odvahy, ale také touhu po moci a uznání. V neposlední řadě podporuje růst našeho ega.

Jin a jang v životě

Z výše uvedených fakt vyplývá, a mnozí vnímaví jedinci to pozorují ve svém životě obecně, že je dobré udržovat v životě rovnováhu. Při práci s tělem i myslí je třeba pěstovat jak aktivní činorodost a pohyb, tak si dopřát přiměřenou a potřebnou relaxaci. Když to občas „přepálíme“ v jakémkoli směru, následná náprava a návrat do rovnováhy je o to náročnější.

Tak jako v zimě rádi topíme v krbu a v létě se ukrýváme před spalujícím slunečním žárem, je třeba vědomě pečovat o svůj vnitřní plamen – pěstovat ho, přidávat polínka, nenechat ho vyhasnout. To vše přiměřenou fyzickou aktivitou, mentální činností, činorodostí ve všech směrech. Zároveň je zapotřebí tento vnitřní plamen, své vnitřní slunce, nenechat nekontrolovatelně vzplanout a svým žárem spálit naše zdraví i vztahy, které žijeme.