Než se pustíte do této techniky…

Nezapomeňte na bdělost. Naslouchejte svému tělu a učte se ze signálů, které vám při cvičení vysílají tělo i mysl. Využijte těchto signálů jako osobní zpětné vazby o dopadu cvičení na vaše tělo a mysl. Přizpůsobte je tak, aby vám co nejvíce vyhovovaly.

Pokud kdykoli v průběhu cvičení pocítíte mravenčení v prstech končetin, je to úplně normální fyziologická reakce. „Děje se tak v důsledku toho, že v průběhu cvičení si hrajeme s poměry plynů – CO2 a O2 – v těle. Pokud se mravenčení objeví, stačí zvolnit dech – začněte nadechovat a vydechovat opravdu jemně. Mravenčení po pár minutách zcela odezní,“ radí Hanka Moravčíková.

Kde a kdy provádět?

Místo je důležité. Vždy provádějte dechová cvičení v bezpečném prostředí vleže na zádech, nikdy ne tam, kde by mohlo být nebezpečné omdlít – třeba ve vodě nebo za volantem.

Nejlepší čas na dechová cvičení je před snídaní, protože máte-li plný žaludek, veškerá metabolická aktivita a kyslík jsou směřovány do žaludku a brání cvičení. Dýchání startuje tělo do pohotovosti, probouzí sympatický nervový systém a připravuje tělo na výkon. Když se nejprve najíte, můžete tuto fyziologickou reakci potlačit.

Po odcvičení setrvejte v povzneseném stavu, dokud nebudete připraveni zahájit den. Vyhraďte si na cvičení dostatek času. Případně využijte energii, kterou jste právě vytvořili, k ranní rozcvičce nebo sestavě jógy. Zkoušejte, co vám dělá dobře.

Zajímá vás víc?

Pusťte podcast s lektorkou WMH metody – Hankou Moravčíkovou.