Neuplyne den, abych někde nenarazila na návody, jak zlepšit různé techniky v sexu. Návody pro muže, kteří dostávají podrobné informace k tomu, kde by se asi tak mohl nacházet bod G nebo co všechno se dá dělat s klitorisem. A pozadu nejsou ani manuály pro ženy, které je ženou k technické zdatnosti. Sex se v tomhle pojetí omezuje na atletický výkon a je to spíš kontraproduktivní.

Mám za to, že základem všeho je vůbec porozumění sexualitě a odstranění předsudků a mýtů, které ji doprovázejí. Mýty jsou pohodlné v tom, že zjednodušují naše rozhodování, jak se v určité situaci chovat. Tady máš vzoreček a jednej podle něj, zní imperativ. A my se pak nemusíme zabývat dalším přemýšlením, emocemi a testováním reality. Ale opak je pravdou.

Zdroj: Youtube

Ženy mají vaginální nebo klitoridální orgasmus

Výzkumy ukázaly, že mezi těmito orgasmy není žádný rozdíl. Většina žen dosahuje orgasmu během předehry, nikoliv během soulože. Je to proto, že klitoris má mnohem více nervových zakončení než samotná pochva (i mytický bod G).

Vzdálenosti mezi klitorisem a pochvou ženy předpovídá pravděpodobnost, že žena při pohlavním styku zažije orgasmus, konkrétně se ve výzkumech hovoří o vzdálenosti dva a půl centimetrů a méně.

Bod G s orgasmem nemá nic společného a vědci apelují, aby se tahle informace dostala k veřejnosti a ta přestala věřit mýtu, kterýžto nám nabízejí neodborná média. Dosažení orgasmu u žen se pojí jen a výhradně s topořivými orgány, a to není nic jiného než klitoris. Ve vagině samotné nejsou žádné struktury, jejichž drážděním by žena mohla dosáhnout vyvrcholení. Ale pokud je klitoris dostatečně blízko vagíny, tak se při souloži dráždí jeho nervová zakončení a některé ženy (je jich menšina) tak dosáhnou orgasmu při souloži. Záleží tedy na ženských pohlavních orgánech. Čím je klitoris blíž k pochvě, tím větší šance na orgasmus i při penetraci. Konkrétně se ve výzkumech hovoří o vzdálenosti klitorisu a vaginy dva a půl centimetru a méně. Každopádně neexistuje něco jako vaginální nebo klitoridální vyvrcholení, existuje jen jedno, a to je ženský orgasmus.

Což souvisí i s mýtem, že účelem sexu je dosažení orgasmu. To je chybné pojetí milování jako výkonu. Tento omyl vychází z chlubivých řeíčí po hospodách, pornografie a špatných románů, které se dobře prodávají. Pokud si zejména ženy vytvoří takový pohled na sexualitu, tak je to pohroma. Muž, který si vytvořil přesvědčení, že jeho úkolem přivést partnerku k vyvrcholení za každou cenu vytváří akorát křečovitou atmosféru, oběma uniká prožitek z milování a celá záležitost se více podobá tělocviku. Samotný fakt, že partnerky přes veškerou dřinu orgasmu nedosáhnu, často otřese jeho sebevědomím. Nedokázal být pořádný chlap. Žena to cítí a raději začne orgasmus předstírat, což je začátek konce, protože mezi partnery narůstá propast odcizení. Cílem milování by mělo být potěšení ze společného prožitku a blízkosti, ne výkon.

Mýtus o věčné lásce a chuti na sex

Tento mýtus vychází z představy, že by partneři měli milovat a přitahovat stejně celý život. Ale láska, stejně jako sexuální přitažlivost je proměnná a v průběhu vztahu kolísá závisle na životní situaci, vnějších podnětech, věku či vzájemném chování. Sexuální život má kolísavou intenzitu a mnohokrát v životě se mění k lepšímu i k horšímu. Někdy se téměř vytratí, jindy chuť na sex prudce vzroste. Muž dosahuje sexuálního vrcholu mezi dvacátým a třicátým rokem, zatímco žena mezi třicátým a čtyřicátým rokem života.

A na teď podle mě možná mýtus nejdůležitější. A to je představa, že čím víc novinek, změn a nových poloh, tím bude milování lepší a zvýší se tak chuť na sex. Žádné technické detaily, pokud mohu mluvit za ženy, podstatně neovlivní vzrušení. Nejpřirozenějším podněcovatelem touhy je hloubka vztahu. Vnitřní nastavení-láska-je motorem, který vzbuzuje chuť na sex. A ten je většinou zrcadlem toho, v jaké stavu celkově partnerský vztah je. Pokud vzniká nesoulad v sexuálním životě, často dochází ke hře na „Černého Petra.“ Hledá se viník situace. Ale příčina vězí někde v základech partnerského vztahu a leží na bedrech obou účastníků.

Zkušený muž ví, co žena potřebuje

Není pravda, že muž, který má za sebou bohatou sexuální historii, bude vědět, co jeho nová partnerka potřebuje. Každá žena je individuální a muži, kteří si to o sobě myslí, podléhají velikášské iluzi. A pokud k tomuto mýtu žena přistupuje tak, že muž bude automaticky vědět, co má dělat, podřezává si pod sebou větev. Něco jsme snad schopni vycítit, ale pokud nám to druhý neřekne, nevíme to jistě a tápáme. Mnoho lidí si spojuje láska rovná se čtení myšlenek. Ale není to tak, je nutné se ptát a zároveň otevřeně mluvit. U žen se nejedná jenom o to, jak muž technicky zdatný, ale také na jejím citovém rozpoložení, vztahu k partnerovi a momentální náladě.

Schopnost u ženy dosáhnout orgasmu není tak přímočará jako u mužů. Zaprvé jejich vzrušivost kolísá, největší chuť na sex je v období ovulace a nejmenší několik dní před menstruací. Je to období známé jako předmenstruační syndrom (PMS), možná jste vy muži zaznamenali u své partnerky pár dní v měsíci náladu, kdy se k ní bojíte přiblížit, reaguje podrážděn a už vůbec na sebe nenechá sáhnout. Každopádně, žena je za svůj orgasmus v zásadě odpovědná a je na ní, aby znala své tělo a partnerovi vysvětlila, co má dělat. Jsou ženy, které orgasmu nedosahují, ale přesto si mohou sex užívat. Věděli jste, že podle studie, až 40 procent žen nedosahuje v manželském sexu orgasmu? A přesto jsou se svým sexuálním životě spokojené. Také ženy, které orgasmus mají, po něm ne vždy touží.

Zdroj: autorský text

Ján Praško, Ondřej Trojan: O milování s důvěrou a láskou, Grada Publishing 2001

Studie 1

Studie 2

Studie 3