Mnozí soudci se k němu proto přiklánějí už teď. A to i tehdy, pokud je jeden z rodičů pro a druhý proti. Převedeno do praxe: většinou střídavou péči nechce matka, zatímco otec odmítá stát se pouze víkendovým rodičem. I když to zní možná drsně, ženy si na to budou muset zvyknout. „Měli bychom se chovat genderově korektně a nediskriminovat muže tím, že zamítneme střídavou péči jen proto, že matka v rodičovské roli neselhala a rozhodnutí o střídavé péči by byl doklad takového selhání,“ říká psycholog Václav Mertin a zdůrazňuje, že střídavá péče není v žádném případě trestem pro jednoho z rodičů.

Pozor na diskriminaci mužů

Podle něj je namístě hledat způsob, jak i po rozvodu či rozchodu umožnit střídavou péči oběma rodičům. A rozhodně se vyhnout znevýhodňování mužů. „Neměli bychom diskriminovat muže. A když už je chceme diskriminovat v péči o děti, tak si nestěžujme, že dětem schází mužský vzor,“ dodává ještě psycholog Mertin.

Sám patří mezi odborníky, kteří jsou pro rozšíření tohoto modelu péče, protože dítě má právo na oba rodiče a jejich rozchodem by mělo trpět co nejméně. A naopak, oba rodiče mají právo na své dítě, pokud nejsou vážné důvody, které by tomu bránily. Roli by samozřejmě měl hrát také názor dítěte.

Pro nejmenší se střídavá péče nehodí

Samozřejmě střídavá péče je stále poněkud kontroverzní a podle všeho se skutečně nehodí pro nejmenší děti. Selhává také v případě, kdy ji otec volí jako formu pomsty matce, protože v takovém případě vůbec nefunguje potřebná komunikace mezi rodiči. Navíc jedním z důvodů, proč je v Česku tak málo rozšířená třeba ve srovnání s Německem nebo Švédskem, kde ji volí desítky procent rozpadlých rodičovských párů, je i fakt, že zdejší muži se ve srovnání s těmi zahraničními mnohem méně zapojují právě do péče o děti.

Tatínkové se chtějí starat

Nicméně přibývá mužů, kteří pokládají výchovu dítěte za plnohodnotnou životní náplň a intenzivně se do ní zapojují. „Akceptují, že péče o dítě obnáší i starosti všedních dnů, nejen radosti volného času, víkendů a prázdnin. Je to tak v pořádku, protože výzkumy ukazují, že muži jsou s to naplnit podstatnou část pečovatelských úkolů podobně dobře jako ženy. Reflektují tím zároveň poznatek, že mužský prvek ve výchově je stejně důležitý jako ženský,“ upřesňuje psycholog Mertin.

Ve světle takových poznatků skutečně zní logicky, že se soudy začnou více přiklánět ke střídavé péči. A je třeba počítat s tím, že se o ni začnou hlásit i někteří z otců dětí, které byly zatím svěřeny do péče matky. I když to bude pro některé ženy zřejmě velmi těžké.