Podle vědců z Kalifornské univerzity, kteří výše napsané potvrdili svým výzkumem, to skutečně funguje. Pokud někomu pomáháme, má to mimo jiné vliv na mozek a díky tomu se cítíme šťastní a naopak ubývá napětí a stresu. Potvrdili tak v praxi platnost přísloví, které praví, že je lepší dávat než dostávat.

Lepší než čokoláda

Vedoucí výzkumu Naomi Eisenbergerová připomněla, že lidé to obvykle vidí jinak. „Když hovoří o tom, že sociální vztahy prospívají jejich zdraví, většinou to přičítají tomu, že je okolí podporuje a pomáhá jim. Ale teď se zdá, že ve skutečnosti je to tak, že přinejmenším částečně těží z toho, jak oni sami pomáhají ostatním.“

Ženy podpořily svoje muže

Vědci v průběhu experimentu sledovali dvacet mladých heterosexuálních párů. Muži podstupovali bolestivé elektrošoky, zatímco ženy byly sledovány magnetickou rezonancí, která monitorovala činnost jejich mozku.

Ženy buď během pokusu držely muže za ruku nebo se jen dívaly. A ukázalo se jasně, že v prvním případě se v jejich mozku aktivovalo centrum, které jako by člověka odměňovalo tím, že vyvolá podobné pocity, jako když si dáme třeba kousek čokolády nebo dostaneme nějaké peníze. Když ženy nemohly svého partnera podpořit, vykazovala tato část mozku jen nízkou aktivitu.

Vědci se snaží zmírnit stres

Výsledky publikované v časopise věnovaném psychosomatické medicíně také naznačují, že nejde jen o pocit štěstí, ale že pomoc ostatním rovněž pomáhá snížit pocit stresu. Zdá se totiž, že pokud někomu pomáháme, snižuje se činnost té části mozku, která jinak signalizuje pocit ohrožení – v důsledku toho se člověk ocitá ve stresu, což pravěkému člověku pomáhalo bojovat s nepřítelem, ale v moderní společnosti se z toho stává spíše zátěž. Stres přitom dokáže už přímo škodit lidskému zdraví. Další výzkum se proto zaměřuje pravě tímto směrem.