Tento nefunkční myšlenkový vzorec, nebo dokonce škodlivé přesvědčení, vám vyvrátím třemi silnými argumenty. Dokážu vám, že SEBELÁSKA JE ALTRUISTICKÁ.