Slavný americký kouč Shirzad Chamine ve své knize Pozitivní inteligence vysvětluje, že v naší hlavě většinu času zuří lítý boj. Je to boj mezi sabotéry a naším hlasem skutečné moudrosti, takzvaným vnitřním mudrcem. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Zatímco sabotéři náš úspěch a pocity štěstí ztěžují a podkopávají, mudrc je schopen dívat se na vše ze širší perspektivy, nadhledu a má přístup k intuici, opravdové vnitřní moudrosti, kterou nelze zachytit pomocí přemýšlející racionální mysli. Jak si to představit v praxi? Něco se vám nepovedlo nebo nevyšlo úplně podle vašich představ a v hlavě se vám okamžitě ozve kritický komentář: „Málo ses snažila, takhle cíle nikdy nedosáhneš. Jsi k ničemu.“

Sabotéři i mudrc jsou propojeni se specifickými částmi našeho mozku, ze kterých čerpají svou sílu. Dobrá zpráva tedy je, že pokud pečujeme o části mozku spojené s naším mudrcem a pozitivní inteligencí (takzvaný PQ mozek), můžeme mudrcovi postupně zajistit mnohem silnější pozici. Mudrc vás totiž na rozdíl od sabotérů nikdy neshodí, ale pomůže vám odnést si něco pozitivního a konstruktivního i z chyb, proher, krizí a omylů.

Dva druhy mozku

Mozek spojený se sabotéry je takzvaný mozek přežití, známý též jako plazí mozek. Je to prazákladní část našeho mozku vyvinutá v hluboké historii, která nám pomáhala přežít. Tento mozek zná v podstatě jen tři základní reakce – ustrnutí, boj nebo útěk. Jeho součástí je levá mozková hemisféra, která je zaměřená na analytické a logické myšlení a detaily.

Oproti tomu náš PQ mozek, související s mudrcem a pozitivní inteligencí, je napojen na pravou hemisféru, která svět přijímá komplexněji. Díky ní vnímáme své pocity, náladu a jsme schopní přistoupit k našemu neviditelnému a často neuchopitelnému šestému smyslu a intuici.

Mnoho z nás tráví nebezpečně mnoho času v módu přežití. Ve chvílích, kdy se díváme na svět z perspektivy sabotérů, pak vnímáme vše negativně nebo jako potenciální hrozbu. Tím se okrádáme o pocity radosti, klidu a skutečného štěstí, které v mozku přežití prožívat nelze.

Sabotérů je celkem 10 a každý z nás má různou kombinaci níže uvedených typů. Důležité je vědět, že všem vládne takzvaný soudce, sabotér, kterého má každý z nás. Soudci pak pomáhají další dva až tři silní sabotéři, které označujeme jako vedlejší. Navzájem se doplňují a podporují tak, že nás udržují v omezeném negativním vnímání světa daleko od našeho vnitřního mudrce.

Soudce

Je to náš vrchní hodnotitel a posuzovač, který všemu a všem přisuzuje nálepku ‚dobré‘ či ‚špatné‘. Hodnotí nás samotné, naše výkony a chování, ostatní lidi a také všechny situace a okolní dění. Snaží se nám namluvit, že bez jeho hodnocení bychom se nikam neposunuli.

Perfekcionista/puntičkář

Projevuje se snahou stále dosahovat dokonalosti, mít ve všem skvělý řád a pořádek, nepřipouští chyby a je ke všem kritický. Nalhává nám, že touha po dokonalosti vede ke zlepšení a pokroku a pomáhá dělat svět lepším.

Vedoucí/kontrolor

Tento sabotér musí neustále mít vše pod kontrolou a snaží se věci řídit tak, aby dopadly podle jeho představ. Pokud se tak neděje a situace nebo lidi se vymknou jeho kontrole, cítí ohrožení a frustraci. Ospravedlňuje svou existenci tím, že bez jeho řízení nedosáhneme skvělých výsledků.

Hyperracionální sabotér

Jak už název napovídá, soustředí se jen na logiku, vědomosti a analytické zpracování všeho kolem sebe. Pocity jsou pro něj zbytečné a jen ho zdržují od práce. Když už s pocity přijde do styku, má tendence je pitvat a analyzovat, místo aby je prožíval. Vnucuje nám představu, že bez racionální mysli bychom byli ztracení a že pocity nás jen zdržují.

Hyperúspěšný sabotér

Silně se zaměřuje na vnější aspekty úspěchu, snaží se být ve všem nejlepší a je extrémně orientovaný na cíl. V tom všem ale zapomíná na to, že hlavní je užívat si cestu. Stejně jako hyperracionální sabotér nemá rád pocity a emoce, které ho na cestě k úspěchu brzdí a zpomalují. Tvrdí, že v životě jsou zásadní výsledky a vnější úspěch.

Neuspokojitelný sabotér

Pořád se za něčím žene, hledá další dobrodružství, lepší zážitek, silnější vzrušení, stále novou zkušenost. Neustálým hledáním nových podnětů a činností je tak moc zaměstnaný, že si nedokáže žádný podnět skutečně užít a uniká mu jeho podstata. Své chování ospravedlňuje tím, že život je moc krátký a je třeba využít každou příležitost, aby mu nic neuniklo.

Utěšitel

Je tady pro druhé, žene ho touha být přijatý a milovaný, a proto pomáhá ostatním plnit jejich přání. Pokud mu ovšem druzí nevyjadřují adekvátní vděčnost a pochvalu za jeho pomoc, cítí se odstrčený a neoceněný. Má problém vyjádřit otevřeně své potřeby a upozaďuje sebe na úkor druhých, přičemž to považuje za obětavé a chvályhodné.

Oběť

Tento sabotér ze sebe rád dělá oběť druhých lidí a okolností. Má rád, když ho ostatní litují, dělá ze sebe proto chudáka a tím si získává pozornost a náklonnost. Rád se babrá ve svých negativních pocitech, které považuje za znak své oduševnělosti a výjimečnosti, přitom však plýtvá energií.

Hyperostražitý sabotér

Jeho základním znakem je, že se stále bojí budoucnosti, očekává, že se něco pokazí, a kvůli tomu trpí neustálými pocity strachu a úzkosti, nedůvěřuje druhým a je podezřívavý. Přehnaná úzkostlivost ho vyčerpává a nedává mu spát. Omlouvá své chování tím, že život je ve své podstatě nebezpečný, a když nebude ostražitý, tak se mu to vymstí.

Unikač

Velmi často prokrastinuje a vyhýbá se všemu, co je pro něj nepříjemné nebo by to vyžadovalo jít do konfliktu. Nerad druhé odmítá a vyjadřuje otevřeně svůj nesouhlas, radši se proto vytáčí a používá různé výmluvy. Vnitřně nám namlouvá, že jen bere ohledy na druhé, je přizpůsobivý a nevytváří konflikty.

Pryč s nimi

Teď už víme, jak se každý sabotér projevuje a co se nám snaží nalhat, aby se udržel při životě. Zajímavé je, že i psychické vyčerpání nám přináší sabotéři. Náš mudrc tento pojem vůbec nezná. Opět z toho lze vyvodit, že pokud se naučíme vědomě se přepínat z mozku přežití, ve kterém jednáme a cítíme pod tlakem sabotérů, do PQ mozku, můžeme se vyčerpání zbavit.

Existují tři základní cesty, jak své vnitřní nastavení vyladit: 1. oslabit sabotéry, 2. posílit mudrce, 3. posílit svůj PQ mozek. Sabotéry oslabíme už jen tím, že si je pojmenujeme a budeme jejich projevy a myšlenky, které se nám snaží podsunout, pouze pozorovat, ne je hodnotit či se za ně pranýřovat. Pokud se například objeví náš soudce, jen si to uvědomíme a řekneme si: „Aha, to je můj soudce, který mi říká, že jsem udělal chybu a nestojím za nic.“

Mudrce pak posilujeme pokaždé, když se rozhodneme v dané situaci vidět příležitost pro náš rozvoj a poučení, když v ní uvidíme určitý dar. Skvěle funguje napsat si pět pozitivních ponaučení, která nám daná situace přinesla. Vyžaduje to od nás podívat se na vše z jiného hlediska, což aktivuje a posiluje našeho mudrce. Čím častěji takto budeme postupovat, tím bude náš mudrc silnější a silnější.

Poslední možností je posilování našeho PQ mozku skrze praxi všímavosti neboli mindfulness. Jak na to? Dobře se vám bude cvičit při rutinních činnostech, jako jsou čištění zubů, sprchování, cvičení a podobně. Jde o to se po dobu alespoň tří nádechů a výdechů soustředit na samotnou činnost a naše fyzické pocity a vjemy. Vnímat vodu tekoucí po těle, její šumění a příjemné teplo, které se v nás rozlévá, vůni mýdla… Pomáhá zavřít při tom oči. Když tyto strategie zavedete do svého života a vytrváte v nich, po pár týdnech uvidíte postupné zlepšení a nárůst dobré nálady a energie.

Zdroj:

magazín Kondice