Nejnovější vědecké studie potvrzují, že jakýkoli projev našeho těla, ať už k nemoci, nebo ke zdraví, není až tak závislý na naší genetické výbavě, jak se donedávna věřilo, ale do velké míry podléhá prostředí, ve kterém se nacházíme. Prostředím se přitom myslí impulzy ve vnějším světě okolo nás, ale především naše emoce, pocity a myšlenky. Právě na ně reaguje náš organismus. Jak říká staré indiánské moudro: „Když se ráno probudíš, nemůžeš ovlivnit, co se ten den stane. Můžeš ale ovlivnit, jak se u toho budeš cítit.“ Podle toho, do jaké míry si dokážeme v průběhu dne být vědomi svých pocitů a emocí a pracovat s nimi, se můžeme v životě ubírat buď směrem k nemoci, nebo k rovnováze a ke zdraví.

Jak nás myšlenky léčí (nebo zabíjejí)

Jakákoli myšlenka, která nám přijde na mysl, vzbuzuje určitý emoční prožitek. Je to právě povaha našich každodenních myšlenek, pocitů a emocí, která vyvolává reakci v našem těle na úrovni buněk, hormonů, neurotransmiterů, naší DNA… Zatímco pozitivní emoce a pocity, jako je radost, láska, vděčnost, nadšení, důvěra, pocit sounáležitosti, bezpečí a mnoho dalších, naše tělo uvádějí do stavu homeostáze a rovnováhy, negativní myšlenky, pocity a emoce, jako jsou úzkost, zlost, smutek, závist, strach, vztek, nenávist…, naše zdraví podlamují. Bohužel těch negativních máme v podvědomí většinu, což je dané výchovou a vzory, kterými nás v dětství formovalo naše okolí. Spoustu vzorců chování, myšlení a vztahování, které jsme v dětství přijali za své, nám ale ve skutečnosti neslouží. Jdou proti naší přirozenosti a zdraví. Není divu, že i přes všechny zázraky moderní medicíny jsme stále nemocnější a nešťastnější. Trápí nás nevysvětlitelné chronické obtíže. Umíráme v nemoci a bolestech.

Placebo vs. nocebo efekt

Sílu myšlenky, kterou jsme přijali za svou, ukazuje také placebo nebo nocebo efekt. Věda pracuje s placebo efektem a jsou vědecky zmapovány případy uzdravení lidí, kterým byl podán „lék“ s neúčinnou látkou, a přesto se díky své víře, že je tento lék uzdraví, skutečně vyléčili. Naopak známe i případy nocebo efektu, který nastává například v situaci, kdy lékař pacientovi podá neutrálně působící látku, ale oznámí mu, že se projeví vedlejší účinky. Při experimentech, které byly v této souvislosti provedeny, tyto vedlejší příznaky zaznamenali buď všichni, nebo velká část účastníků.

A právě meditace je skvělý nástroj, který nám umožní jakousi inventuru naší mysli – podvědomých vzorců chování, emocí, myšlenek, které nás pohání kupředu a řídí. Tím, že si na ně posvítíme, získáváme také možnost obsah naší mysli měnit.

Posvítit si na svoje „stíny“

K tomu, abychom negativní emoce, pocity a myšlenky, které nás řídí, mohli změnit, je musíme nejdřív poznat. Být si jich vědomi. Posvítit si na ně nám pomůže právě meditace, která poskytuje prostor nicnedělání, kde si můžeme dovolit svoje pocity a myšlenky pozorovat. Přitom je zásadní prožitky, které v meditaci přichází, nehodnotit stylem – mám špatné myšlenky, to jsem ale špatná. Hodnocení vede k pokrytectví, k tomu, že ve skutečnosti nechceme vidět pravdu o sobě. Svojí každodenní snahou zamaskovat své emoce se ale připravujeme o obrovské množství energie. Ztrácíme spojení se svými skutečnými emocemi a instinkty a jdeme proti sobě. Například tím, že trávíme veškerý čas v nenaplňující práci, plníme úkoly pro druhé, které nám kromě pocitu falešné potřebnosti žádný skutečně naplňující pocit nepřinášejí. Abychom se dostali sami k sobě a svým emocím, musíme nejprve ovládnout dovednost dělat „nic“.

Jak začít meditovat?

Pro začátek je dobré jít cestou řízené meditace, kdy zkušený lektor, průvodce mindfulness doprovází slovem to, co se má dít. Může vás provést jemnou fyzickou aktivitou, dechovým cvičením nebo nabádat k nějaké vizualizaci a sebereflexi. Až se v této formě meditace zabydlíte, můžete zvolit třeba meditaci v tichu, kdy sami sedíte a přemítáte. Někoho to pustí hodně hluboko, někoho jenom do pozorování myšlenek. Přitom záleží na možnostech a kapacitách, které v tu chvíli máte.

Řízenou uzdravující meditaci od Lucie Vybíral Pastrňákové si poslechněte zde.

Vyzkoušejte řízenou meditaci pro začátečníky po náročném dni pod vedením fyzioterapeuta Davida Heneberga.

Jste-li v meditaci mírně pokročilejší, zkuste meditaci prázdné mísy, je vhodná zvláště pro ty, kteří jsou zvyklí podávat výkon a potřebují vše dělat perfektně.