Některá rizika lékař pochopitelně předvídat nemůže – třeba to, jak dobře se budete hojit, nebo nakolik viditelná bude ve výsledku vaše jizva. Stejně tak vám nemůže slíbit, že se u vás neobjeví zdravotní komplikace typu infekce nebo krevní sraženiny. Dobrý lékař ale udělá vše proto, aby rizika snížil na minimum a abyste domů odešla co nejspokojenější. Pokud se ale operace skutečně nepovedla, máte ji právo reklamovat a požadovat ‚opravu. Jste-li na seriózním pracovišti, měl by estetický chirurg svoji chybu bezplatně napravit. „Jestliže už k operatérovi nemáte důvěru, potom je jedním z možných řešení finanční spoluúčast původního estetického chirurga na operaci na jiné klinice," říká nestor české plastické chirurgie a vedoucí lékař pražské Kliniky plastické chirurgie Esthé Jan Měšťák.

Pokud chirurg i klinika pochybení odmítnou, vyžádejte si kopii své zdravotní dokumentace a konzultujte postup lékařů se soudním znalcem z oboru plastické chirurgie. Jejich databázi najdete na stránkách ministerstva vnitra (datalot.justice.cz). Kromě toho, že znalec posoudí postup vašeho operatéra, může navrhnout i náhradu škody případně výši nemajetkové újmy. Je totiž rozdíl, zda se chirurgovi zákrok ‚jen‘ nepovedl, či zda vám při tom poškodil zdraví. S posudkem v ruce se můžete s klinikou znovu pokusit domluvit, nebo se obrátit na právníka a nechat si od něj s dalším postupem poradit.

Pokud se klinika odmítá dohodnout, nezbude vám nic jiného než celý problém řešit u soudu. Může se vám také stát, že se klinika bude snažit zbavit odpovědnosti tím, že poukáže na váš podpis na takzvaném informovaném souhlasu. Nenechte se tím ale odradit. „Podpisem informovaného souhlasu pacient pouze potvrzuje, že byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu, o navrženém individuálním léčebném postupu a o všech jeho změnách. Informovaný souhlas tedy v žádném případě nezbavuje poskytovatele zdravotních služeb odpovědnosti za způsobenou újmu na zdraví," říká zlínský advokát Ivan Pavelka, který se zaměřuje mimo jiné i na zdravotnickou problematiku.

Paragrafy na vaší straně

„V zásadě platí, že pacienti podstupující lékařské zákroky v oblasti estetické medicíny nejsou zákonem chráněni méně, než pacienti podstupující jakékoli jiné lékařské zákroky. Při všech lékařských zákrocích (včetně těch estetických) jsou pacienti chráněni jednak právní úpravou poskytování zdravotních služeb a jednak právní úpravou odpovědnosti za újmu na zdraví,“ upozorňuje advokát Pavelka. Se svým problémem se můžete obrátit i na Českou lékařskou komoru nebo na orgán, který kliniku registroval. „V případě, že zákrokem estetické medicíny došlo k poškození zdraví, může poškozený pacient podat proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb stížnost podle zákona o zdravotních službách anebo stížnost podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,“ radí advokát Pavelka.

Potíž je v tom, že tyto organizace sice dokážou posoudit lékařovo pochybení a vyvodit z něj určité důsledky, nemají ale pravomoc přiznat vám odškodné. To může udělat jen soud. „Má-li být výsledkem postupu poškozeného pacienta získání peněžité náhrady, je třeba odkázat na občanský zákoník, který upravuje odpovědnost za újmu na zdraví," podotýká advokát Pavelka.

Chyba v hlavě

Ne vždy však chyba musí být na straně lékaře. Někdy je zkrátka jen v pacientově hlavě. Mnoho lidí má totiž od zákroku nerealistická očekávání – například věří, že až se zbaví domnělé nedokonalosti, budou v životě šťastnější či úspěšnější nebo že si udrží rozpadající se vztah. Když se to nestane, začnou chybu hledat v chirurgově práci. Přibývá také úzkostných lidí, kteří jsou posedlí svým vzhledem. I to je důvod, proč by dobrý lékař neměl automaticky operovat všechny, kdo jsou ochotni si za to zaplatit.

„I po velmi úspěšné operaci se často stává, že se setkáme s nepříznivou odezvou ze strany pacienta. Projevuje se ‚puntičkářským‘ naléháním s cílem docílit úplné dokonalosti. Pacient je zaměřený na něco, co nikdo jiný nezaregistruje nebo ani nevidí. Obvykle to bývá spojeno s geneticky podmíněnými úzkostnými stavy, které ani ten nejzkušenější estetický chirurg často neodhalí," popisuje problém chirurg Měšťák. Proto by s vámi lékař na konzultaci k zákroku měl probrat také to, co vás k němu vede. I to je jeden z ukazatelů, že jste na správné a bezpečné adrese.

Zdroj: www.esthe-plastika.cz, www.advokatpavelka.cz