Plný jógový dech je základní. Pokud s jógou začínáte, při nácviku plného dechu se vám může motat hlava nebo pro vás může být velmi obtížné nejdříve se nadechovat do oblasti břicha, poté do hrudníku a nakonec do podklíčků. Plný jógový dech tedy můžeme rozdělit do tří fází.


Trénujte plný dech


Tento dech je zejména o tréninku a časem zjistíte, že je vám příjemný, a budete mít pocit celkového uvolnění. Pokud dýcháte přirozeně a zdravě, všechny tyto fáze se spojí do jediného nádechu a výdechu a tvoří společně dechovou vlnu, která s nádechem postupuje zezdola nahoru, kdy se břicho vyklene a hrudník rozevře, a s výdechem seshora dolů, kdy se hrudník i břicho vracejí do původní polohy. Tímto dechem lze využít plnou kapacitu plic.

Lekce je určená především pro začátečníky, ale může si ji zacvičit i ten, kdo má s jógou už nějaké zkušenosti. Sestava začíná relaxací na zádech s nácvikem plného jógového dechu, který je nezbytný pro praxi jógy. Poté uvolníme celé tělo a připravíme jeho jednotlivé části na cvičení jógových pozic. Samotné cvičení ásan v tomto videu přechází od jednoduchých ke složitějším. Součástí je i pozdrav slunci a rotační pozice, které pomáhají při bolestech zad. Závěr lekce náleží pozici blaženosti a lotosovému sedu.

Zdroj: zuzanaklingrova.cz