Matka, manželka, kamarádka… Kolik ženských rolí zastáváte? A jak jste v každé z nich napojena na své tělo? Svoji přirozenost? A jak se cítíte teď?

Dokážete si na tuto otázku vůbec upřímně odpovědět? Podle lektorky hormonální jógy Šárky Simonidesové to mnoho žen neumí. A pak jsou zaskočené, když je zastihne bolest těla, únavový syndrom nebo vleklá nemoc. Bolestivá menstruace, výtoky, cysty, neplodnost a další ženské obtíže mohou být dobrým ukazatelem toho, nakolik se (ne)cítíme zabydlené ve své ženské roli neboli jak kvalitní máme spojení s pánevním dnem.

Poznejte svoje tělo

„Co v životě hledáme? Primárně pocit bezpečí. Ve snaze o něj se vážeme na partnery, děti, práci, zvířata a v duchu si přitom říkáme: ‚Až budu mít ten dům, až bude opravená střecha, tak budu v bezpečí. Až budu mít na kontě tolik a tolik peněz, tak se budu cítit bezpečněji.‘ Ale ono to tak úplně není,“ říká Simonidesová. Bezpečné je pro nás to, co je známé. Zároveň pro nás to známé ale vůbec nemusí být prospěšné. Cyklíme se pak v nevyhovujících vzorcích chování a stereotypech, které nám neslouží. A tak chodíme do práce, která nás nenaplňuje, stýkáme se s lidmi, kteří nás jen vysávají, zůstáváme ve vztazích s partnery, kteří s námi už dávno neladí. Tím vším si vytváříme falešný pocit bezpečí, ale hluboko uvnitř se necítíme šťastné. Pravý pocit bezpečí podle Simonidesové přichází až ve chvíli, kdy poznáme samy sebe, svoje tělo.

„Tělo pro nás musí být známé. Pokud s ním navážeme vztah a naučíme se naslouchat jeho potřebám, budeme se cítit bezpečně a bude nám dávat sílu. Pak k tomu nepotřebujeme okolí,“ míní lektorka hormonální jógové terapie, která sestavu systému jógy předala už více než osmi tisícům žen. Jednou z cest, jak prozkoumávat svoje tělo, je jóga.

Tím prvním, co by nás jako ženy mělo zajímat, je podle Šárky Simonidesové pánevní dno. „Způsob, jakým jsme na něj napojené, se odráží v tom, jak se cítíme zabydlené ve své ženské roli.“ Z pohledu východních učení, tedy i jógy, je pánev obecně rezervoárem naší energie. „Pro nás ženy je to takový čarodějný kotel, ze kterého můžeme energii čerpat a vyživovat jí celé tělo,“ vysvětluje lektorka. Právě v této oblasti je uložena múladhára čakra, první kořenová čakra. Její energie se aktivuje správným zapojením svalů pánevního dna, které se nazývá múla bandha – kořenový zámek.

S pánevním dnem souvisí témata, jako jsou únavový syndrom, vztek, strachy, úzkosti, plodnost, sexuální vášeň, tvořivost, vitalita, chuť do života, uzemnění, materiální existence. Pokud vám váš život v některé z těchto oblastí stagnuje, není od věci se na pánevní dno napojit.

Pánev na fyzické rovině

Pánevní dno odděluje horní a dolní polovinu těla a mezi těmito dvěma částmi přenáší velké množství sil. Je to jedna z hlavních křižovatek v našem těle. Plní funkce svěrací a zvedací a také nese tíhu našich orgánů – nejen těch reprodukčních. Celá oblast je hojně protkána nervy a lymfatickými drahami. Problémem dnešní doby je, že většinu dne trávíme vsedě. K tomu se často stresujeme zbytečnostmi, nestíháme. Toho, jak nám v těle je, si ale v průběhu dne moc nevšímáme. To pak způsobuje ve svalech pánevního dna napětí. Stres a nezpracované emoce se hromadí v oblasti kyčelních kloubů, které zatuhnou. Svaly pánevního dna ztrácí elasticitu. V tu chvíli přichází různé zdravotní obtíže třeba v podobě bolestí kostrče, kříže či inkontinence. Pánevní dno a jeho stav se velmi často podílí na problémech s vyprazdňováním, na opakovaných zánětech močového měchýře a v neposlední řadě také na potížích s libidem, orgasmem či neplodností. Ani přílišné posilování této oblasti ale není řešením. Pánevní dno by nemělo být ani ochablé, ani přeposilované.

Pánev je poskládaná z šesti kostí uspořádaných do kruhu do tvaru mísy, kosti se vůči sobě rytmicky hýbou. Když pánev není schopná tyto mikropohyby provádět, je ztuhlá, nemohou dobře fungovat ani další struktury, které jsou do pánve zapojené. Stehenní kosti jsou zasazené v kyčelních kloubech a kyčelní klouby jsou propojené s pánevním dnem. „Když pracuji s pánevním dnem, pracuji s chodidly, přes uvolnění třísel, centraci pánve, kyčelních kloubů, přes to se dostávám dovnitř do pánevního dna,“ říká lektorka vědomého pohybu Eliška Lechnerová.

Pánev a intuice

Pánevní dno není jen pouhý komplex svalů a součást hlubokého stabilizačního systému. Podle lektorky hormonální jógy Šárky Simonidesové je to živá bytost. „Je nejcitlivějším barometrem našich emocí. Podle jeho reakcí – obdobně vnímáme například stažení žaludku – můžeme rozpoznat, co je pro nás dobré a co už ne, kde jsou hranice našich možností. Pokud jeho impulsy dokážeme vnímat a interpretovat, stává se pro nás velmi cenným a spolehlivým zdrojem ženské síly a intuice.“

Bolestivá menstruace, cysty, myomy, problémy s otěhotněním, rakovina děložního čípku, to vše jsou příznaky, že jsme odpojeny od pánevního dna, od svého ženství. Tělo nám dává najevo, že někde v oblasti ženství to stagnuje. Aniž bychom si to v daný okamžik uvědomily. Ale když pak začneme pátrat u sebe v těle i mysli, odpovědi vyvstávají.

Jako prevenci i doplněk léčby ženských obtíží si každý večer před usnutím doporučuje udělat krátké ztišení, kdy docestujete do pánevního dna a ‚telefonujete‘ s ním (viz box).

TŘI KROKY K NAPOJENÍ SE NA PÁNEVNÍ DNO

Tipy lektorky hormonální jógy Šárky Simonidesové 1Uvědomění a přiměřená aktivace svalů pánevního dna. 2Podbříškový dech: Vleže na zádech nadechujte a vydechujte do oblasti podbřišku, kam položíte obě dlaně. S nádechem se celé břicho nejprve vyklene vzhůru, následně do stran, konečky prstů se oddálí. S výdechem se zase přiblíží zpět. Nadechujte až do kalhotek. Pozornost se automaticky obrací do této oblasti. 3Relaxace – protože svaly pánevního dna je třeba nejen aktivovat, ale i uvolňovat. Praktikujte pravidelně cvičení Telefonát do pánevního dna, jehož součástí je i podbříškový dech.

Zdroj:

magazín Kondice 6/2022