Sestava pomůže, aby se játra lépe prokrvovala, a zbaví vás negativních emocí, které mají na svědomí právě přetížená játra. A úsměv vás už neopustí.

Tip: Všímejte si svých pocitů a emocí

Velkým nebezpečím pro člověka jsou jeho emoce. Strach a úzkost patří mezi nejstarší emoce. Mají za následek nejen mnoho nemocí, především však ztrátu radosti a životní pohody. Emoce nemusíme brát jako nutné zlo, běžnou součást života, se kterou nemůžeme dělat nic jiného než se jí poddávat. K emocím se můžeme postavit jako k výzvě – možnosti trénovat všímavost neboli bdělost v každodenních situacích. Jako správní jogíni můžeme s emocemi pracovat vědomě. Tady je v bodech návrh, jak na to:

1. Když přijdou, pojmenujte je

Je to vztek, frustrace, strach (čeho se bojíte), panika, úzkost nebo nervozita? Pocitů a emocí, které se každý den vynořují, je mnoho. Když se to děje, je dobré si je pojmenovat a přijmout za své. Už jen tím, že pocit nebo emoci pojmenujete, přiznáte si ji, se vám uleví. Můžete si pro sebe nahlas říct: „To jsem ale vzteklý, hněvám se.“

2. Přijměte je

Neobviňujte z emocí a pocitů, které se vynořují, své okolí. Jsou jenom vaše. Důkazem toho je, že na stejný podnět dokážou různí lidé reagovat různě – někdo s ledovým klidem, jiný zuřivě a další s humorem. Tím, že svůj pocit přijmete: Je to můj hněv, můj strach…, přestáváte dávat vládu nad svými pocity a emocemi do rukou druhých lidí a berete si svoji zodpovědnost i sílu nazpět. Navíc tím dáváte milost sami sobě – přijímáte sami sebe takové, jací jste.

3. Položte si otázku: Jak je proměnit?

Mám podobnou zkušenost z minulosti, která se mi teď opakuje? Obvykle jde o zážitek z raného dětství nebo silné emoční trauma, které jsme prodělali a už si ho ani nemusíme pamatovat. Přesto si zkuste tuto otázku položit, třeba se vám odpověď právě vynoří z podvědomí.

4. Zkuste najít opačný pozitivní pocit nebo emoci

Na každou negativní emoci a pocit existuje opačná pozitivní. Tak třeba spokojenost – nespokojenost, odmítnutí – přijetí, apatie – aktivita, neklid – klid, ohrožení – bezpečí. Když stále dokola aktivujete negativní emoci nebo pocit, blokujete si v životě schopnost prožívat její pozitivní polaritu.

Autorkou tipu je Veronika Veselá.

Předchozí díl výzvy Další díl výzvy