Během cvičení se potřebujete soustředit nejenom na správnou techniku provedení daného cviku, ale také na svůj dech. Bohužel právě tuto významnou část sportovní aktivity spousta lidí podceňuje, případně zcela přehlíží. Přitom nedostatky v tomto směru mohou být jednou (případně i jedinou) z příčin, proč nedosahujete optimálních výsledků.

Když budete při provedení cviku dýchat správně, získáte mnohem lepší kontrolu nad celým pohybem, pomůže vám to se celkově zklidnit a aktivně zapojit všechny potřebné svaly. Dost možná pak sami vzápětí ucítíte posun díky tomu, že budete schopní použít vyšší zátěž.

Z dlouhodobého hlediska nabízí správná dechová technika:

  • nižší produkci oxidu uhličitého ve svalech
  • zlepšení krevního oběhu a lepší podmínky pro srdeční činnost
  • maximalizaci výkonnosti a možnost dosažení skvělé kondice

JAK ALE DÝCHAT, ABY TO BYLO SPRÁVNĚ?

Obecně platí, že byste se měli nadechovat nosem a vnímat, jak vzduch naplňuje celý trup. A to před zahájením excentrické fáze pohybu. Vydechujete naopak ve fázi koncentrické, a to ideálně ústy.

Protože ne každý je kamarád s odbornými termíny „excentrický“ a „koncentrický“, můžete použít jednoduché pravidlo – nadechujete se v té lehčí fázi pohybu, vydechujete v té obtížnější.

Jako příklad můžeme použít dřep:

  • nadechnete se nosem před tím, než provedete pohyb dolů, a pak budete vydechovat při návratu ze dřepu do stoje.

V případě kliků se nadechnete, pak pokrčíte ruce v loktech a spustíte trup dolů k zemi, vydechovat budete při pohybu vzhůru.

Sportovci mívají tendenci u některých cviků v té obtížnější fázi zadržovat dech, to ale není až na naprosté výjimky vůbec vhodné. Dochází totiž k nárůstu krevního tlaku, může se vám udělat špatně, taková technika vede ke slabosti, motání hlavy atd. Při fyzické aktivitě naopak dává smysl dýchat zhluboka, čímž se krevní tlak snižuje.

POPADNI SVŮJ DECH

Lépe řečeno „ovládni“ nebo ještě lépe „nauč se správně dýchat“. Ačkoli patří dýchání k automatickým činnostem, nad kterými vlastně ani nepřemýšlíme, nastávají situace, kdy se dechová technika i frekvence mění. A v mnoha ohledech pomůže, když si tuto okolnost uvědomíme a pokusíme se ji napravit.

Týká se to zejména stresových situací, které vedou k rychlému, mělkému dýchání. Dlouhodobý stres může způsobit až oslabení příslušných dýchacích svalů, vede k tenzi horní poloviny těla a posléze k mnoha nepříjemným i více či méně nebezpečným zdravotním potížím.

Dechová frekvence (počet nádechů za minutu) je ovlivněna celou řadou faktorů, z nichž nejdůležitější jsou: věk, váha, zdravotní stav a fyzická kondice. Průměrný dospělý člověk se nadechne 12–18krát za minutu. Jak už jsme si ale řekli, chronický stres může dechovou frekvenci urychlit. Negativní vliv má také špatné držení těla. Zejména takové, s nímž se setkáváme u lidí, kteří většinu dne sedí. Mají kulatá ramena, hlavu předsunutou dopředu, povolené zádové svaly a naopak prsní svaly v nežádoucí tenzi, která brání správnému rozpínání hrudníku. Už sama tato poloha je nutí dýchat mělce a rychleji.

Ideální by tedy bylo, kdybyste si natrénovali nejenom správnou dechovou techniku během provedení jednotlivých cviků, ale několikrát denně se zamysleli nad svým dechem i ve zcela běžných situacích. Sedíte u počítače? Tak se narovnejte v zádech, tlačte ramena dolů a několikrát se pořádně zhluboka nadechněte. Mnohdy stačí pár nádechů a výdechů a budete se cítit jako znovuzrození.