Vibrační stroje slibující podporu hubnutí zlákaly v posledních letech bezpočet zájemců o snížení váhy. Jejich zastánci tvrdí, že cvičení za přítomnosti vibrací navýší svalovou práci i energetický výdej, čímž vytváří lepší podmínky pro odbourávání tuků. Současně napomáhá budování svalů i nárůstu jejich síly.

Koho napadlo pátrat po ověřených výzkumech, dokazujících efektivitu takového cvičení, ten už nejspíš ví, že jich není k dispozici mnoho. Přesto můžeme najít srovnávací studie prokazující, že vibrační stroje navyšují efektivitu tréninku, podporují hubnutí a mají i další pozitivní účinky.

Vibrační stroje a hubnutí

Jedna z nich byla provedena v roce 2016 a zúčastnily se jí obézní ženy středního věku, které byly rozděleny do tří skupin. Ta první držela pouze dietu, druhá byla na dietě a cvičila na vibračních strojích, třetí kombinovala dietu s aerobním tréninkem. Ve výsledku zhubly všechny, ale druhá a třetí skupina více. Současně vědci došli k závěru, že není třeba se obávat negativního vlivu vibrací na hustotu kostí. Na zjištění, že propojení pohybu a upraveného jídelníčku přináší nejlepší výsledky, ale není koneckonců nic převratného.

Vibrační stroje a síla

Cvičení za asistence vibrací stimuluje nárůst síly více, než když „pouze“ cvičíte. S tímto závěrem přišli vědci na základě studie provedené v roce 2012. Účastnice výzkumu tentokrát nebyly obézní, ale šlo o ženy s průměrnou váhou ve věku mezi 20–30 lety, které po dobu dvou měsíců dvakrát týdně cvičily na těchto strojích. Nárůst síly (měřený konkrétně při předkopávání) byl opravdu výrazný – 8,2 kg.

Vibrační stroje a krevní tlak

Kromě síly a množství tukových rezerv věnovali odborníci pozornost i vlivu vibračních strojů na krevní tlak. Studie z roku 2012 tak ukázala, že už po šesti týdnech, po které se ženy s nadváhou věnovaly cvičení na těchto strojích, u nich došlo k výraznějšímu poklesu systolického krevního tlaku v porovnání s kontrolní skupinou. Fyzická aktivita obecně působí na krevní tlak příznivě a vibrační stroje by mohly tento účinek zesilovat.

Jak vibrační stroje fungují?

Když stojíte na vibrující platformě, musíte reflexivně zatínat celou řadu svalů, abyste udrželi rovnováhu. Pracují přitom i svaly, které byste za normálních okolností aktivovali obtížně. Na základě odborného měření elektrické aktivity svalů bylo potvrzeno, že vibrační stroje navyšují aktivitu svalstva i výdej energie. O jaké navýšení jde, to samozřejmě záleží na frekvenci a síle vibrací.

Jak na nich cvičit?

Na vibrující platformě můžete stát, ležet či sedět a provádět dynamické i statické cviky. Příkladem dynamického cvičení je provedení kliků, zkracovaček, dřepů, výpadů atd. Cviky statické spočívají v udržení dané pozice po stanovenou dobu, tzn. například vzpory.

Jsou vhodné pro každého?

Pokud jste se někdy zkusili postavit na vibrující platformu, odpovíte si sami. Tyto stroje by neměli používat lidé, kteří mají:

  • potíže s udržením rovnováhy (jedině pokud jde o vibrační plošinu s bezpečnými madly, případně o cvičení vsedě nebo vleže)
  • problémy s páteří, rameny či kyčlemi

Rizikové je takové cvičení pro:

  • kardiologické pacienty
  • lidi, kteří utrpěli nějaké poškození nervů
  • jedince trpící migrénami
  • osoby postižené některými typy trávicích obtíží

Co můžete očekávat?

Pomoc. Berte vibrační stroje jako prostředek k dosažení lepších výsledků, pokud jste před tím dodrželi základní pravidlo: dosáhli kalorického deficitu.