Premium obsah

Mapa základních pojmů, které musíte znát, když chcete začít cvičit

Mapa základních pojmů, které musíte znát, když chcete začít cvičit
Chcete začít cvičit? Snažíte se proniknout do tajů tréninkových plánů, ale ouha… Narážíte na termíny, kterým nerozumíte. Pomůžeme vám nezabloudit v odborné terminologii.

Nechápavě hledíte na cosi, co připomíná matematickou rovnici? Dřepy: 3× 8–12, 60 sekund. Přeloženo do srozumitelnějšího jazyka to znamená: Odcvičte tři série dřepů o 8 až 12 opakováních, mezi sériemi je pauza 60 sekund.

V článcích věnovaných tréninkům toho na vás číhá mnohem víc. Začněme od těch nejjednodušších pojmů.

 Nejčastěji využívané pojmy ve fitness

CVIK – soubor pohybů tvořících jeden celek (například dřepy, výpady, tlaky na ramena).

SÉRIE – souhrn daného počtu opakování určitého cviku, po němž následuje odpočinková pauza.

OPAKOVÁNÍ – jedno provedení cviku, opakování má obvykle dvě fáze – pozitivní a negativní (tyto pojmy si záhy vysvětlíme).

ODPOČINKOVÁ PAUZA – přestávka mezi sériemi, slouží k regeneraci svalů před dalším výkonem.

POZITIVNÍ FÁZE opakování (KONCENTRICKÁ) – ta část pohybu, kdy zvedáte zátěž proti gravitaci, sval se zkracuje, například při bicepsovém zdvihu jde o pohyb z dolní pozice nahoru k rameni.

NEGATIVNÍ FÁZE opakování (EXCENTRICKÁ) – ta část pohybu, kdy zátěž pokládáte dolů, sval se natahuje, při bicepsovém zdvihu tedy z horní pozice pokládáte činku dolů do polohy výchozí.

KONTRAKCE SVALU – proces svalového stahu, v tomto okamžiku se sval zkracuje a je maximálně aktivován. Kontrakci posílíte, pokud v této fázi sval vědomě ještě více zatnete.

ANAEROBNÍ TRÉNINK – jedná se o krátkodobé fyzické výkony (např. sprinty, série posilovacích cviků atd.). Energie, kterou buňky potřebují pro zvládnutí takové činnosti, není využívána za přítomnosti kyslíku.

AEROBNÍ TRÉNINK – má nižší intenzitu a můžete ho tedy provádět delší dobu. V rámci tohoto procesu využití energie je nutná přítomnost kyslíku

HYPERTROFIE – proces nárůstu objemu svalového vlákna. Hypertrofii stimulujete pomocí posilovacího tréninku, který způsobí narušení struktury svalových vláken. V procesu regenerace dojde k obnovení struktury, vlákno se posílí (roste), aby příště zátěž lépe zvládlo.

INTENZITA –vyjadřuje úsilí vyvinuté při tréninku, úzce souvisí s procentem maximálního výkonu (setkáte se s termínem 1RM, který si ještě vysvětlíme), takže v popisech tréninkových plánů pak vidíte údaje jako: 80 % 1RM atd.

ZÁTĚŽ – váha použitá při tréninku, může být vyjádřena přímo v kilogramech, nicméně každý má jiné silové předpoklady. Takže se častěji setkáte s tím, že máte cvičit s váhou odpovídající podílu vašeho maximálního výkonu (udává se v procentech).

SUPERSÉRIE – provedení dvou sérií dvou různých cviků za sebou bez přestávky.

TRISÉRIE – provedení tří sérií tří různých cviků za sebou bez přestávky.

GIGANTICKÁ SÉRIE – provedení čtyř a více sérií různých cviků za sebou bez přestávky.

DROP SÉRIE – tzv. sestupná série, začínáte cvičit s určitou váhou a provedete maximum opakování, kolik jste schopni striktně zvládnout, pak zátěž rychle snížíte (o cca 10–20 %) a ihned pokračujete ve cvičení do vyčerpání. Takto můžete váhu snížit 2–3×, případně i vícekrát.

SILOVÁ OPAKOVÁNÍ –technika, která umožní dostat se v tréninku až za hranici vyčerpání svalů. Tréninkový partner vám na konci série poskytne dopomoc jen v takové míře, abyste překonali nejnáročnější fázi pohybu. S jeho pomocí pak zvládnete navíc dvě až tři opakování.

NEGATIVNÍ OPAKOVÁNÍ – jsou prováděna jen v negativní fázi pohybu a použijete při nich o 10–50 % vyšší zátěž, než s jakou cvičíte normálně. Tréninkový partner vám pomůže dostat činku do horní fáze a vy ji pak budete sami kontrolovaně pokládat dolů.

OPAKOVÁNÍ V ČÁSTEČNÉM ROZSAHU POHYBU – cvik provádíte jen v částečném rozsahu opakování. Tato technika je využívána zejména při budování síly a objemu svalů.

CHEATING – technika, která vám pomůže překonat náročnou fázi pohybu tím, že si vypomůžete kontrolovaným pohybem těla a využijete sílu jiných partií k tomu, abyste zátěž zvládli. Jde vlastně o cílené narušení striktního provedení cviku.

PYRAMIDA – systém tréninku, kdy v každé další sérii zvyšujete zátěž, zatímco snižujete počet opakování, lze i obráceně – snižujete váhu a zvyšujete počet opakování.

 

A teď ty obávané zkratky…

1RM – zkratka používaná pro vyjádření maximální zátěže, s jakou zvládnete jedno opakování. Od této hodnoty se pak odvíjí doporučení používané váhy v rámci tréninku. V rozpisu se setkáte například s tím, že zátěž má odpovídat 60 % 1RM. Pokud je tedy vaše 1RM 100 kg, bude 60 % 1RM 60 kg.

HIIT – intervalový trénink o vysoké intenzitě, jedná se o velmi efektivní cvičební systém, v rámci něhož se střídají sekvence maximální intenzity se sekvencemi o nižší náročnosti, například 20vteřinové sprinty a 45vteřinové fáze svižnější chůze.

DOMS – zkratka pro opožděnou svalovou bolest, známe ji všichni, jedná se o bolest, kterou vlivem poškození svalových vláken při tréninku a jejich následné regenerace cítíme druhý až třetí den po tréninku.

VO2max – maximální využití kyslíku, hodnota vyjadřuje maximální spotřebu kyslíku při svalové práci, je to jeden z obvyklých ukazatelů fyzické kondice, především vytrvalosti. Hodnotu vám zjistí například sportovní lékař při standardní sportovní prohlídce.

AMRAP – zkratka pro „tolik opakování, kolik zvládnete“, setkáte se s ní zejména u sérií, které jsou časově omezené, takže v rámci dané časové jednotky máte zvládnout co nejvíce opakování.

RPE – subjektivní hodnocení intenzity zátěže, tato veličina je vyjádřena na stupnici od 1 do 10. Jednička odpovídá velmi lehkému zatížení, zatímco při desítce sotva popadáte dech.

 

S touhle „mapkou“ základních pojmů už rozhodně nesejdete z té správné cesty. Hodně štěstí!

Ikona
Ale ne! Používáte zastaralou verzi prohlížeče, kterou náš videoportál Kondice nepodporuje!
Pro sledování cvičebních videí, poslouchání meditací a čtení nejnovějších článků, receptů i speciálů Kondice si prosím aktualizujte svůj prohlížeč.