Jak vypadá složení lidského těla

Lidské tělo se skládá v nejvyšší míře z vody, zastoupena je přibližně z 50 až 60 %. Podíl vody v organismu pak souvisí i s množstvím svaloviny. Tzv. intracelulární tekutina je totiž zastoupena v kosterní svalovině. Lze tedy říci, že čím více máte svalové hmoty, tím více je v organismu zastoupena právě voda. Muži by tedy měli mít svalovou hmotu zastoupenou cca 35 až 45 %, zatímco ženy pouze 25 až 35 %.

Dalšími součástmi jsou bílkoviny, minerální látky a tuk. Dohromady vytvářejí všechny tyto složky celkovou tělesnou hmotnost každého jednotlivce.

Tělesná hmotnost bývá spolehlivým ukazatelem toho, zda naše tělo je nebo není v takové kondici, jakou bychom si přáli. Proč by nám však údaj o váze neměl stačit a je nutné se zajímat o složení těla? Co nám konkrétně sděluje procento tělesného tuku?

Proč je tuk v organismu důležitý

Procento tělesného tuku znamená, že vaše tělo obsahuje určité přesně dané množství tuku. Na bázi tuku je vytvořena každá buňka lidského těla.

O podíl tělesného tuku se zpravidla zajímají ženy, pokud hubnou. Důležité je procento tělesného tuku také pro muže, kteří se věnují cvičení. Žádoucí je tedy v takovém případě množství tělesného tuku snížit a zvýšit naopak z ostatních složek hlavně podíl svalové hmoty.

Nicméně vnímat tuk pouze jako nežádoucí by bylo krátkozraké. Jeho určitý podíl je pro lidské tělo přirozený, dokonce pak velice důležitý. Tuk tvoří energetickou rezervu, jde o tepelnou izolaci a v těle se využívá i pro ochranu vnitřních orgánů. Tuková tkáň se podílí i na imunitních a hormonálních procesech. U žen je optimální procento tělesného tuku důležité i z pohledu vytvoření energetické rezervy pro období těhotenství a kojení.

Z tuků jednoznačně není potřeba mít strach, pro tělo slouží coby zdroj energie a je důležitý i pro vstřebávání některých vitaminů (A, D, E a K). Ve stravě bychom jich proto běžně měli přijmout přibližně kolem 30 %.

Jak vypadá optimální podíl tuku v těle

Optimální procento tuku se liší u mužů a u žen. U žen by se mělo jednat o hodnotu kolem 18 až 30 %, zatímco u mužů je optimální hranice kolem 8 až 20 %.

Ženám je tedy přirozeně vlastní vyšší podíl tělesného tuku. Tato hodnota však není u všech mužů a žen stejná, odvíjí se nejen od pohlaví, ale závisí i na etnickém původu. Proměnlivá bývá u konkrétního jedince i v průběhu života, a to podle věku nebo stravovacích a pohybových návyků.

Podíl tuku nad touto hranicí upozorňuje u obou pohlaví na nadváhu, zatímco tuk klesající pod tuto hranici se většinou u běžných lidí nevyskytuje. Zpravidla takto nízké procento tuku mívají profesionální fitness závodníci. Nicméně upozornit může velmi nízké procento tělesného tuku i na nevhodné složení výživy běžného člověka. Zpravidla jsou za tím drastické diety a hladovění.

Běžné vážení je přitom zkreslující, neboť váha složení těla rozlišit neumí. Podobně nepřesné je posuzování tělesné hmotnosti prostřednictvím BMI. Je proto vhodné měřit tělesný tuk přímo. Pokud potřebujeme hubnout, je žádoucí, abychom hubli právě tuk, nikoli svaly nebo vodu.

Jak měřit procento tělesného tuku

V domácích podmínkách nám procento tuku pomohou určit například chytré váhy a tukoměry. Nástrojem použitelným i v domácích podmínkách jsou tzv. kaliperační kleště. Podíl tělesného tuku lze s jejich pomocí změřit přesně.

Nejpřesnější je pak měření pomocí bioelektrické impedance. To zajišťují profesionální přístroje, které jsou dostupné ve specializovaných nutričních poradnách vedených odborníky na výživu. Takovýto specialista nám současně může pomoci sestavit jídelníček tak, abychom si dokázali udržet štíhlou postavu, ale nezatěžovali se hladověním.

Ve specializovaných pracovištích vám tělesný tuk dokáží změřit i pomocí hydrodenzitometrie. Měření pod vodou je sice opět přesné, ale v praxi poměrně málo rozšířené. K dalším užívaným metodám patří ultrazvuk, radiografie nebo infračervená interakce.