CO JE VLASTNĚ BMI?

Nahlédněme trochu do historie. Tu má BMI delší, než byste si mysleli. S výpočtem Body mass indexu totiž přišel už v roce 1832 belgický matematik Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Měl za úkol poskytnout vládě informace o tom, do jaké míry jsou v populaci zastoupeni lidé obézní a trpící nadváhou. Zajímavé je, že už sám Quetelet považoval BMI spíše za statistickou pomůcku k získání obecného přehledu než za cestu k hodnocení kondice jednotlivců.

BMI pracuje se dvěma základními veličinami – s výškou člověka v metrech a s jeho váhou v kilogramech.

Rovnice pak vypadá následovně:

  • BMI = váha (kg) / výška (m)2

Celá řada webových stránek dnes nabízí možnost online výpočtu a vy pak podle tabulky zjistíte, jak na tom jste.

Je ale třeba si uvědomit, že v tomto výpočtu se nijak nezohledňují další, velice důležité faktory, jako je například věk, pohlaví, genetické vlohy, množství tukové a svalové tkáně či hustota kostí. Když se budete snažit spočítat BMI osvalenému sportovci v super formě, snadno vám vyjde, že je obézní. A to samo o sobě stačí ke zpochybnění.

JE BMI KVALITNÍM INDIKÁTOREM ZDRAVÍ?

Ačkoli vědecké studie pracující s výpočtem BMI jednoznačně ukazují, že s hodnotou nad 30 raketově stoupá riziko rozvoje celé řady chronických onemocnění, je třeba vždy nahlížet na výsledek individuálně. Nejde jen o číslo coby výstup z rovnice, musíte vše promítnout do celkového klinického obrazu pacienta. Pokud nepůjde o vrcholového atleta, ale uvidíte před sebou typického nesportovce se silnou nadváhou, pak vám výsledek jeho BMI zcela správně napoví, že takový člověk čelí riziku rozvoje diabetu, srdečních chorob, onemocnění ledvin i jater, zcela jistě trpí jeho pohybový aparát a nejspíš bude mít potíže s dechem. Riziko předčasného úmrtí je u lidí, kteří se podle BMI pohybují v kategorii „obezita“, o celých 20 % vyšší než u těch, kteří mají normální váhu.

STINNÉ STRÁNKY VÝPOČTU BMI

Než se začnete stresovat svými výsledky, přečtěte si ještě následující řádky, dost možná se zpočátku nepříznivá hodnota bude jevit ve zcela jiném světle.

BMI nezohledňuje všechny zásadní vstupní informace

Každý odborník vám řekne, že pacienta musí vždy hodnotit jako celek, tzn. vzít v potaz co nejvíce různých proměnných. V případě BMI se pracuje se dvěma hodnotami, zatímco další jsou zcela přehlíženy. To samo o sobě mluví o snadno zpochybnitelném výsledku. Do celkového zdravotního stavu člověka značnou měrou zasahují také hladina cholesterolu a cukru v krvi, krevní tlak, hodnoty zánětlivých markerů, výsledky EKG atd. Důležité je také množství svalové hmoty a v neposlední řadě věk (s věkem obecně ubývá svalová tkáň, a naopak narůstá množství té tukové). A tak se snadno stane, že u seniora bude výsledek v rozmezí 23–29 zcela v pořádku.

BMI nerozlišuje mezi tukem a svaly

Do výpočtu zadáváte výhradně váhu jako takovou, nikdo se vás neptá, jestli zrovna nepočítáte BMI bezmála stokilového kulturisty, který by se pak při výšce 175 cm dostal na hodnoty převyšující 29 a byl by podle tabulky označen jako člověk s nadváhou či obézní.

V takových případech stačí jediný pohled na pacienta, a i laik rozpozná, jestli před ním stojí svalovec nebo tlouštík. Každopádně je třeba počítat s tím, že BMI může nadváhu či obezitu určit i u člověka s velmi nízkým podílem tukové tkáně.

BMI nebere ohled na rozmístění tuku v těle

V tomto směru už nezpochybňujeme, že má dotyčný nadbytek tukové tkáně, ale z pohledu zdravotních rizik sehraje svou roli i to, v jaké části těla se uložený tuk nachází. Komu se tuk ukládá zejména na břiše, je vystaven vyššímu riziku celé řady onemocnění než člověk, který tloustne v bocích, přes zadek a stehna.

EXISTUJÍ LEPŠÍ ALTERNATIVY NEŽ BMI?

Samozřejmě se najdou kvalitnější indikátory celkové kondice, než je zrovna BMI. Ale vždy záleží na náročnosti a dostupnosti vyšetření. Případně je možné výpočet BMI doplnit ještě dalšími podobně jednoduchými postupy, jako je:

  • Měření obvodu pasu
  • Platí, že čím větší obvod pasu (u žen je to nad 85 cm, u mužů nad 100 cm), tím více je uloženo tuku v oblasti břicha, a tak narůstá riziko chronických onemocnění.
  • Poměr mezi pasem a boky
  • Vysoká hodnota (více než 0,8 u žen a 0,95 u mužů) je opět známkou velkého množství tuku na břiše, tzn. rizikového faktoru mnoha vážných chorob.
  • O něco náročnější je pak:
  • Procento tuku v těle

Takové vyšetření umožní alespoň rámcově určit množství tukové a beztukové hmoty, rizika případně spojená s hodnotou BMI se tak dají lépe interpretovat.

Nevýhodou je, že přesnější metody měření nejsou tak snadno dostupné, většinou se provádí měření kožní řasy na několika částech těla, ale pak nemůžete očekávat stejně relevantní výsledky jako například při bioimpedanční spektroskopii využívající elektrody. Metoda BIA vychází z faktu, že elektrický proud prochází svalem rychleji než tukem. Přístroj tedy na základě toho analyzuje procento tuku v těle.

A k celkovému náhledu na kondici mohou zásadně přispět také:

  • Laboratorní vyšetření
  • Jak už bylo uvedeno, celá řada hodnot zjistitelných při odběru krve pomůže odborníkovi získat detailnější náhled na zdraví pacienta.

CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Hodnotu BMI si klidně vypočítejte. Neberte ji ale jako jediný a jedinečný indikátor svého zdraví. Pokud se o svém zdravotním stavu chcete dozvědět víc, svěřte se do rukou odborníka, který na tento výpočet naváže dalšími postupy a získá tak cenné informace.