VÝZNAM KONCENTRACE

Trenéři svoje klienty nabádají, aby se během cvičení soustředili na procvičovanou svalovou partii. Má to hned několik dobrých důvodů. Jednak si díky tomu lépe ohlídáte techniku provedení cviku a současně jste na dobré cestě dosáhnout toho, čemu odborníci říkají „body-mind connection“, tedy spojení mezi tělem a myslí.

Takže až příště vezmete do ruky činku nebo se posadíte na posilovací stroj a dáte se do cvičení, nevymýšlejte u toho, co uvaříte k večeři a jaké důležité úkoly na vás zítra čekají. Žijte přítomností a veškerou svou pozornost upřete na to, co děláte právě teď. Není to vůbec jednoduché, že?

Zvláště sportovci, pro které je technika cvičení rutinou, poměrně snadno nechají svoje myšlenky někam odplout. Stačí hektičtější životní období a hlavou vám letí tolik věcí, že není vůbec jednoduché zklidnit mysl a koncentrovat se na fyzický výkon. Přitom právě to byste během tréninku měli udělat. Nespoléhejte na autopilota, protože spojení mezi svalem a myslí je tou pomyslnou třešinkou na dortu vašich optimálních výsledků.

VEZMĚTE SI PŘÍKLAD Z PROFI SPORTOVCŮ

Tzv. mentální koučink se dnes stal nedílnou součástí přípravy profesionálních sportovců všech disciplín. Pomáhá jim k lepšímu sportovnímu výkonu celkovým vyladěním psychiky – tedy nejenom během tréninku či výkonu. Nikdo nepochybuje o tom, jak důležitý je pro fyzický výkon psychický stav. Vy nyní asi – a naprosto trefně – namítnete, že coby rekreační sportovci nechcete a ani nemůžete brát svůj trénink tak vážně. I tak ale určitě toužíte po co nejlepších výsledcích. A k nim vám pomůže právě spojení mezi svalem a myslí, v podstatě už i snaha o jeho dosažení.

JAK ZAPRACOVAT NA SPOJENÍ MEZI SVALEM A MYSLÍ

Jednoduše se snažte během tréninku vnímat pocity z procvičovaného svalu, sledujte, kdy dochází ke kontrakci a kdy naopak k uvolnění. Nepůjde to hned hladce, myšlenky vám budou ubíhat různými směry a opakovaně je budete muset vracet zpátky. To je ovšem zpočátku zcela normální. Chvíli potrvá, než budete schopni dokonalého soustředění bez jakýchkoli odboček. Každopádně už samotná snaha o dobrou koncentraci přinese svoje výsledky. A jak se budete v soustředění na práci svalů zdokonalovat, poroste i vaše výkonnost. Navíc se takový nácvik koncentrace promítne i do jiných aspektů vašeho života. Kdo se umí dobře soustředit na práci svých svalů při tréninku, bude schopen upřít svou pozornost i na plnění jiných úkolů – ať už profesních, či v rámci dalších aktivit.

JAK PROPOJENÍ MEZI SVALEM A MYSLÍ FUNGUJE

Nejlépe vše pochopíte, když si představíte, že svaly a mozek mluví každý svým jazykem a vzájemně si nejsou schopni porozumět. Potřebují určitý druh překladače, kterým je acetylcholin – neurotransmiter umožňující jejich vzájemnou komunikaci. Právě acetylcholin zajistí přenos mezi nervy a svalovými vlákny, díky čemuž dochází k pohybu daného svalu. Mozek vydá příkaz, acetylcholin ho přetlumočí svalu a vy provedete opakování určitého cviku či prostě jakýkoli pohyb.

Zcela zásadní je ovšem zjištění, že pokud je mysl s tělem dobře propojená, tzn. vaše koncentrace dostatečně silná, dochází k vylučování většího množství neurotransmiterů. A výsledkem je pak lepší celková koordinace těla, vyšší síla, rychlost, pohyblivost – prostě to, na co se v tréninku zaměřujete.

VLIV NA SVALOVOU PAMĚŤ

Jestli jste to doposud nevěděli, i svaly mají svoji paměť. Když se k tréninku vracíte po nějaké pauze, určitě si všimnete, že se na původní úroveň dostanete rychleji, než když jste úplně začínali. Pomůže vám totiž svalová paměť, kterou mimo jiné velkou měrou posílí právě schopnost propojení mezi svalem a myslí. Renomovaní vědci provedli před několika lety zajímavou studii, v jejímž rámci dali účastníkům výzkumu zápěstí na čtyři týdny do sádry. Polovina sledovaných jedinců pak věnovala každý den pár minut vizualizačnímu cvičení – měli za úkol představovat si, že zápěstím hýbou. Druhá polovina žádné takové cvičení neprováděla. Když pak účastníkům studie sádru sundali, vykazovala první skupina až dvojnásobnou sílu v zápěstí v porovnání s tou druhou. Tak velký vliv má na fyzickou výkonnost naše psychika.

JAK VYTVOŘIT DOBRÉ PODMÍNKY PRO DOSAŽENÍ SPOJENÍ MEZI SVALEM A MYSLÍ

  1. Zpočátku toto spojení nacvičujte při cvicích zapojujících pouze jeden kloub, jde o tzv. cviky izolované, a soustředění se na práci svalu bude pro vás snazší při předkopávání (pohyb v kolenou) než třeba při dřepech (pohyb v kolenou a kyčlích).
  2. Cvičte se středně vysokou váhou – pak se můžete lépe koncentrovat, než kdybyste si naložili vysokou zátěž a potýkali se s tím, zda ji vůbec zvládnete dostat do požadované pozice.
  3. Dbejte na správnou techniku provedení cviku.
  4. Vnímejte pohyb a práci svalů od začátku až do konce.
  5. Eliminujte vše, co by vás mohlo rušit – telefon odložte, ideálně byste se měli vzdát i sluchátek, tzn. oblíbené muziky. Někomu ale hudba pomáhá oprostit se od zvuků z fitka, od hovorů ostatních cvičenců atd. Pak se prostě řiďte tím, co vám pomůže vytvořit lepší podmínky pro dostatečnou koncentraci.