Na co se soustředíme, zaujímá místo v našem životě, naplňuje náš život a vytváří naši realitu. Nepodporujme svými myšlenkami to, co nechceme, ale rozvíjejme svoji kreativitu a nechme se jí proměnit a posunout. Neperme se s tím, co nám do života přichází, ale využijme to pro dobro tvůrčím způsobem. Vždycky existuje nějaká možnost. Budeme-li tvořit v souladu s tím, co nám do života přichází, budeme nacházet a poznávat, co nás osvobozuje, rozvíjí a vede k růstu. Tak rozvineme své božské dary, nadání a schopnosti. I když nám to přijde nemožné, vše je možné. Až se jednou ohlédneme, uvidíme, co nás pozvedlo, co jsme nechali za sebou a poděkujeme za to, co nás proměnilo.

Naše pocity jdou ruku v ruce s našimi myšlenkami. Když se nám honí hlavou, analyzujeme, přemítáme, hledáme, co je špatně, necítíme se dobře, jsme duchem nepřítomní anebo běháme jak smyslů zbavení a vytváříme neklid a zmatek. Zatímco pocity jsou záležitostí těla, myšlenky souvisí s myslí, kterou můžeme ovládnout. Nenechme rozběhnout své negativní programy, které jsou na denním pořádku, a zastavme svoji mysl včas. Staňme se pořadateli svého života a vyberme si z nabízených možností. Myšlenku můžeme vědomě zastavit, když si řekneme: „Dost“, přeměnit v její protipól, protože nic není tak, jak se zdá anebo zpracovat aktivním přístupem.

Zdroj: Youtube

Nehoňme se za nesmysly, které nám jsou předkládány a úspěchy, které jsou pomíjivé, ale uvolněme se a spatřujeme krásu v každodennosti. Hledejme ji v prostých věcech, které považujeme za samozřejmost. Sdílíme-li radost z obyčejných věcí, dotýkáme se svým srdcem druhých a tím je oslovujeme. Pozorujme kvetoucí přírodu, poslouchejme zpěv ptáků a to, co obyčejně děláme, dělejme s láskou. Jsme-li oddaní svému konání, veškerá naše pozornost je zaměřena na to, co děláme, splýváme s tím, až splyneme v jednotě se sebou a celým Vesmírem. Jsme-li jedno, prožíváme přítomný okamžik, existuje jen teď a tady a netrápí nás minulost ani budoucnost. Když jsme spojení, jsme celiství, naplnění, naše srdce se raduje a přitahuje druhé.

Tento úplněk předznamená příchod nové energie, protože duchovní učitel Jupiter, který je vládcem úplňku, vstoupí 26. 5. na 1 rok do znamení Blíženců, aby rozšířil naše poznání, komunikaci a přinesl nové informace, které mohou být povznášející stejně jako zrádné. Budeme hledat duchovní rozměr svého života, vzroste zájem o nové poznatky, vědecké důkazy, filosofii a budeme chtít být blíž k lidem, bratřím a sestrám, které jsou naší duši blízcí. I když v nás mohou probouzet negativní pocity a emoce, jsou našimi učiteli, protože nás informují a inspirují. Informace je energie, která se nás dotýká, vstupuje do nás a formuje nás.

Zvažme, co slyšíme a nechme se utvářet myšlenkami, které nás rozvíjejí a jejich energie nás pozvedá. Na nás záleží, co si vybereme a čemu věříme. Vše má své pro a proti a my se musíme umět zorientovat, vybrat si a nenechat se rozhodit vším, co se říká. Zejména těmi, kteří by nás chtěli natlačit do své formy, předělat k obrazu svému a přesvědčit o své pravdě. Všeobecně uznávaná pravda nemusí být pro nás pravdivá. Třeba tvrzení, že sport je důležitý, je pravdivé, ale pro osobu, která je stále v pohybu, je důležitý odpočinek. Naučme se naslouchat sobě a důvěřujme si. Vše, co nám život přináší, je učební lekcí. Kdo má odvahu studovat život, který není jen okolo nás, ale i v nás, kde máme svoji studnici moudrosti, učí se, poznává a roste.

S Jupiterem v Blížencích mějme stále na mysli 4 toltécké moudrosti:

1.     Nehřešte slovem, aneb miřte slovem přesně

2.     Neberte si nic osobně.

3.     Nevytvářejte si žádné domněnky.

4.     Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete.

Nevzhlížejme k lidem, kteří vládnou slovy, ale pohlédněme do sebe a žijme svoji pravdu. Jsme-li pravdivými, jsme přirození, v souladu se svým pravým určením, na cestě k Bohu. Když svoji pravdu uvedeme do reality, ukážeme, že to jde a otevřeme cestu druhým, stejně naladěným, naší duši blízkým. Pravdu musíme žít a ne ji kázat, protože jak říká učitel súfismu Rúmi: „Ticho je jazykem Boha, vše ostatní je špatný překlad.“

Zdroj: Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání