Ponechme si své sny a dělejme patřičné kroky, aby se mohly stát skutečností. Bez našeho přičinění se nemohou naplnit. Pokud něčemu opravdu věříme, naše víra vychází z hloubi srdce, které je tak mocné, že si přitáhne to, pro co hoří. Důvěřujme svému srdci a mějme odvahu projevit jeho pravdu. Nehasme jeho oheň, ale vynesme na povrch to, co se ukrývá hluboko v nás. Důvěrou v sebe přetrhejme pouta a osvoboďme se od starých omezení, abychom se mohli vznést za svými sny a realizovat pravdu ukrytou v našem srdci.

Zdroj: Youtube

Využijme znamení Berana, které je plné energie, a jeho harmonického spojení s Plutem k transformaci, smrti a znovuzrození. Nechme minulost minulostí, protože ji již nemůžeme změnit a začněme znovu. Zaměřme se na svoji energii a to, co se v nás skrývá. V nás je semínko, které chce prorazit, ukázat svoji krásu a obohatit svět. Máme-li strach, co se z něho zrodí, máme strach sami ze sebe, proto s ním bojujeme. Když mu bráníme a odmítáme jej, zápasíme sami se sebou a popíráme svoji přirozenost. Semínko touží žít. Zkouší prorazit, najít cestu a tak doráží a tlačí na nás, aby bylo poznáno, přijato a zviditelněno. Když jej přijmeme, přestane nás pronásledovat. Budeme-li o něj s láskou pečovat, zrodí se v nás nový život, který nás transformuje. Co v lásce vyrůstá, přináší radost, ukazuje svoji krásu a obohacuje nás.

Vše, co je v nás, je v naší moci. Na našich rozhodnutích a péči záleží, čemu dáme příležitost, co bude růst a necháme zesílit. Sami si volíme, jakým způsobem projevíme to, co se v nás skrývá. Můžeme to potlačovat a cítit se špatně anebo to můžeme přijmout a využít konstruktivně, v náš prospěch. Třeba naštvání je hnacím motorem, jež startuje naši transformaci a osvobozuje nás od starých přesvědčení a programů, které máme naučeny a ze zvyku je opakujeme. Uvědomme si svoji moc, kterou je naše vůle a vnitřní síla, která nás dokáže obrodit a osvobodit.

Buďme k sobě ohleduplní, pečujme o sebe a zharmonizujme svůj vnitřní svět, protože vnější svět je odrazem našeho vnitřního světa. Máme-li vyvážený vztah uvnitř sebe, jsme v klidu, cítíme sami sebe a své potřeby. Víme-li, kdy konat a kdy odpočívat, poznáme, co potřebujeme a aktivujeme tu stranu, aktivní anebo pasivní, která nás vrátí do rovnováhy. Jsme-li vyrovnaní, jsme klidní a vytváříme harmonické vztahy. Převezměme zodpovědnost za svůj život a pracujme se sebou. Naše spokojenost vytváří pokoj a mír na zemi.

Zdroj: Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání