V České republice je situace sice o něco lepší, nicméně stále 40 % českých mužů o svém vysokém tlaku ani neví. Uvádí to ve své aktuální prezentaci projekt Srdce v hlavě, jehož garantem je preventivní kardiolog Richard Češka. Přitom se nemoci srdce a cév každoročně podílejí až na 40 % všech úmrtí. Muži ve středním věku jsou taky více ohroženi kardiovaskulárními nemocemi než ženy a riziko úmrtí na nemoci srdce a cév je 2,5krát vyšší, pokud se vysoký krevní tlak objeví již před 45. rokem věku!

Zdroj: Youtube

Základem úspěšné léčby je právě včasné odhalení a spolupráce pacienta s lékařem. Pacienti s občasnými potížemi nebo rizikovým chováním, jako je kouření, by měli svůj krevní tlak pravidelně sledovat a nezanedbávat preventivní prohlídky u svého praktického lékaře, případně specialisty.

Onemocnění srdce a cév jsou v naší zemi bohužel stále nejčastější příčinou předčasných úmrtí. Vedle nedostatku pohybu a nesprávné životosprávy za ně může také neléčený vysoký krevní tlak. Právě neléčená hypertenze, zejména v kombinaci s vysokým cholesterolem, vede podle lékařů k závažným kardiovaskulárním nemocem, často končícím infarktem, srdečním selháním nebo mrtvicí. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9441708/

Kdo se neléčí, riskuje

Podle rozsáhlého průzkumu britských vědců se celosvětově za posledních 30 let počet pacientů s vysokým krevním tlakem téměř zdvojnásobil. „Hypertenze nebolí. Pokud lidé nechodí na pravidelné lékařské prohlídky, tak riskují, že jejich onemocnění nebude včas léčeno a může vyústit v nebezpečné následky, jako je infarkt, srdeční selhání, ale i onemocnění ledvin nebo mozková mrtvice,“ konstatuje prof. MUDr. Richard Češka, garant projektu Srdce v hlavě.

Krevní tlak bychom si měli měřit i doma

Prevence a péče o své zdraví se v moderní době stala běžnou součástí našeho života. Nicméně stále existuje velké množství lidí, kteří na preventivní prohlídky u lékaře nechodí ani si neměří doma krevní tlak. Pokud trpí některými příznaky, jako jsou bolesti hlavy, závratě, hučení v uších, otoky končetin či únavou, měli by navštívit lékaře nebo si alespoň změřit krevní tlak doma.

„Mezi faktory majícími negativní vliv na vysoký krevní tlak patří vedle dědičnosti především obezita, nadměrná konzumace soli a alkoholu, stres a kouření. Zejména pacienti, kteří mají s ohledem na přítomnost těchto rizikových faktorů vysoké riziko kardiovaskulárního onemocnění, by měli svůj krevní tlak pravidelně sledovat a v případě zvýšených hodnot ihned vyhledat lékaře,“ dodává prof. MUDr. Richard Češka, garant projektu Srdce v hlavě.

Rizika musí být pod kontrolou

Povědomí o svém onemocnění, spolupráce s lékařem a dodržování doporučených opatření je z pohledu pacienta nejlepší cestou k úspěšné léčbě. Domácí měření krevního tlaku by se mělo stát běžnou součástí sledování svého zdravotního stavu. K dispozici jsou kvalitní přístroje, a pokud se měření provádí správně, bude kardiovaskulární riziko pod kontrolou. Vliv vysokého tlaku na cévy se sčítá v průběhu času. Lidé, které trápí hypertenze, mají nejen vyšší riziko cévních mozkových příhod, ale i poklesu kognitivních funkcí a demence. Poškození mozku způsobené vysokým krevním tlakem se pak postupně rozvíjí, dokonce už u dnešních třicátníků a čtyřicátníků, proto je důležité si vysoký tlak hlídat už od mládí. Může totiž zvyšovat riziko demence o 60 %. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3838597/

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9441708/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3838597/

https://www.srdcevhlave.cz/