Vysoký krevní tlak, pokud není včas léčený, může mít negativní dopad na zdraví řady důležitých orgánů. Čtvrtina neléčených mladých pacientů může mít ve vyšším věku poškozeno hned několik orgánů najednou. Snižuje se při něm například funkce mozku, a může se vyvinout dokonce demence. Riziko poškození srdce je pak až dvojnásobné, stejně jako riziko selhání ledvin. Včasná diagnóza a léčba vysokého krevního tlaku pomocí moderních léků přitom rizikové faktory výrazně snižuje. Je proto důležité poslouchat signály našeho těla a při podezření se objednat na vyšetření k praktickému lékaři. Mezi nejčastější příznaky hypertenze patří bolesti hlavy, bušení srdce, rozostřené vidění, nepravidelný tep nebo dušnost.

„Nemoci srdce a cév každoročně zabijí desetitisíce Čechů. Jednou z nejčastějších příčin rozvoje onemocnění srdce a cév je vysoký krevní tlak. Nebolí, ale pokud je dlouhodobě neléčený, pomalu poškozuje řadu dalších životně důležitých orgánů. To se děje zejména, pokud se vysoký krevní tlak objeví u pacientů mladších 45 let,“ říká MUDr. Jaromír Ožana, interní lékař z Fakultní nemocnice v Olomouci spolupracující na projektu Srdce v hlavě.

Podle vědeckých studií je riziko úmrtí na nemoci srdce a cév 2,5krát vyšší, pokud se vysoký krevní tlak objeví již před 45. rokem věku. Téměř 25 % pacientů, kteří trpěli vysokým tlakem již od věku 35 let mělo ve vyšším věku poškození dvou a více orgánů.

Zvýšené riziko demence ve stáří

Řada lékařských studií dokázala, že vysoký krevní tlak v relativně mladém věku má vliv na výkonnost mozku. Dokonce i na vznik Alzheimerovy choroby ve vyšším věku. „Odkládaná léčba a nedostatečná kontrola krevního tlaku u mladších pacientů vedou ke změnám některých orgánů, například mozku, a zvyšují riziko vzniku demence ve vyšším věku. Demence se rozvíjí plíživě a většinou jí předchází dlouhé období úbytku mentální výkonnosti. Dlouhodobě neléčený vysoký krevní tlak ale také zvyšuje riziko lézí bílé hmoty spojených s demencí, pokud se objeví už ve středním věku, tak až o 61 procent,“ říká MUDr. Jaromír Ožana dodává: „Přitom je podle vědeckých poznatků zřejmé, že včasná léčba hypertenze u mladších pacientů riziko poškození mozku výrazně snižuje. Vysoký krevní tlak je také jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik cévní mozkové příhody neboli mrtvice. Hypertenze může vést k poškození a oslabení stěn mozkových tepen, což zvyšuje riziko jejich prasknutí nebo ucpání krevní sraženinou.“

Vysoký tlak poškozuje srdce

Tento životně důležitý orgán je vysokým krevním tlakem často poškozován. Pacienti, u kterých vznikla hypertenze v mladém věku, mají riziko poškození srdce zvýšeno až dvojnásobně. Tepny se mohou ucpat a bránit průtoku krve do srdečního svalu, což pak může vést k infarktu nebo mozkové mrtvici. Vysoký krevní tlak také způsobuje, že srdce musí tvrději pracovat a bude mít potíže s pumpováním dostatečného množství krve do těla. V průběhu času může vysoký krevní tlak vést k závažným onemocnění srdce, jako je třeba angina pectoris. Vysoký krevní tlak je nicméně bohužel často diagnostikován až na základě dlouhodobých účinků, jako jsou zvětšení levé srdeční komory, levostranné srdeční selhávání a ischemická choroba srdeční.

Hrozí selhání ledvin

Neléčený vysoký krevní tlak zvyšuje také riziko poškození ledvin. Poškozuje totiž cévy a ledviny pak mohou začít trpět nedostatečným přívodem krve. Vysoký tlak také poškozuje malé filtrační jednotky v ledvinách a ty potom mohou přestat odstraňovat odpadní látky a přebytečné tekutiny z krve. Výsledkem může být nahromadění přebytečných tekutin v cévách a ještě větší zvýšení krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může být také příznakem onemocnění ledvin; ty totiž hrají klíčovou roli při udržování tlaku v normě. Nemocné ledviny nejsou schopné tlak účinně regulovat, a ten v důsledku toho stoupá.

Zdroj: Youtube

Ovlivňuje negativně erekci

Neléčený vysoký krevní tlak může přinést problémy i do sexuálního života, zvlášť u starších mužů. Ne že by při skotačení v posteli měli dostat infarkt, nicméně na kvalitě sexuálního života se hypertenze skutečně může negativně podepsat. „U mužů byla například prokázána souvislost mezi vysokým krevním tlakem a některými sexuálními problémy.  Vysoký krevní tlak totiž zhoršuje pružnost cév v celém těle. A méně pružné cévy v oblasti pánve a penisu mohou ovlivnit sexuální život. Statistiky ukazují, že až dvě třetiny mužů s hypertenzí trpí erektilní dysfunkcí. Podobné obtíže hlásí i 60 procent mužů s vysokými hladinami cholesterolu,“ říká MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. z I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc.

Čas je nepřítel

„Negativní vliv vysokého krevního tlaku na vnitřní orgány se časem zvyšuje. Pokud jsou tedy cévy vystaveny vysokému krevnímu tlaku dlouhodobě, je riziko poškození cílových orgánů výraznější. Z tohoto pohledu je hypertenze riziková zejména u osob mladšího a středního věku s předpokládanou větší zbývající délkou života, a tedy i dlouhodobější expozicí cévní stěny vysokému krevnímu tlaku. Hypertenzi v mládí proto nelze považovat za neškodné onemocnění a její léčbu odkládat,“ říká MUDr. Jaromír Ožana. V krajních případech může dojít dokonce k částečné slepotě, či dokonce ztrátě zraku vlivem toho, že se krevní cévy v očích napnou nebo poškodí.

Zdravý člověk by měl mít hodnoty krevního tlaku při domácím sledování pod 135/85 mm Hg a při měření u lékaře pod 140/90 mm Hg. Pokud hodnoty krevního tlaku opakovaně převyšují 140/90 mm Hg, jde o vysoký krevní tlak neboli hypertenzi.

Mezi faktory zvyšující krevní tlak patří vedle dědičnosti především obezita, nadměrná konzumace soli a alkoholu, stres a kouření. Zejména pacienti, kteří mají s ohledem na přítomnost těchto rizikových faktorů vysoké riziko kardiovaskulárního onemocnění, by měli svůj krevní tlak pravidelně sledovat a v případě zvýšených hodnot ihned vyhledat lékaře.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10243231/

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/health-threats-from-high-blood-pressure

https://www.srdcevhlave.cz/aktuality/zdravy-zivotni-styl/vysoky-krevni-tlak-neni-radno-podcenovat-jiz-od-mladi-muze-totiz-zvysovat-riziko-demence-o-60

https://vseobecnylekar.cz/priznaky-vysokeho-krevniho-tlaku/