První vynálezce očního testu byl francouzský oftalmolog Ferdinand Monoyer. Ten vytvořil v roce 1872 slavnou Monoyerovu tabuli, která sloužila jako jednotka měření optické mohutnosti čočky, které se říká dioptrie. Dalším průkopníkem jednoduchého očního testu byl nizozemský lékař Herman Snellen, který přišel s obdobným nápadem v podobě tabule. První verze používala abstraktní symboly, které byly později nahrazeny písmeny. Tabuli tvoří řádky velkých a malých písmen, na rozdíl od předešlé verze má ale Snellenova tabule největší písmena umístěná nahoře. Velikost písmen se postupně zmenšuje, takže na každém dalším řádku je více písmenek.

Covid nahrával domácímu testování zraku

Test založený na jednoduchém řádkování písmen různých velikostí se u očních lékařů používá dodnes. „Snellenovo testování se provádí tak, že pacient čte čísla, písmena nebo různé druhy symbolů z předdefinované tabule ze vzdálenosti šesti metrů. Snellenova tabule obsahuje 11 řádků symbolů definované zrakové sady. Je potřeba dodržet přesně jak velikost a rozptyl symbolů na tabuli, tak onu šestimetrovou vzdálenost, která zajišťuje, že otestujeme skutečně vidění do dálky. Je ovšem třeba zvolit tabuli s přesnou velikostí symbolů a nikoli pouhou dekoraci, což může být pro laika obtížné. V covidové době, kdy byla celosvětově specializovaná péče nedostupná, se rozšířilo domácí samotestování. V současné době to není třeba, jakkoli je to při dodržení výše zmíněných podmínek možné. Proto jako oční lékařka pokládám za praktičtější podstoupit běžné vyšetření zrakové ostrosti, které je dostupné nejen u očních lékařů, ale i v očních optikách. Výhodou je, že specializované pracoviště může rovnou předepsat správnou brýlovou korekci, pokud je třeba, a toto vyšetření je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami,“ říká MUDr. Kateřina Klimešová ze zlínské kliniky Gemini.

Jak si otestovat oči pomocí Snellenovy tabule?

Zdroj: Youtube

Podobný oční test si ale můžete udělat i sami doma, jen je třeba myslet na to, že se jedná pouze o orientační přehled zrakové ostrosti.

Potřebovat budete:

 • Snellenovou tabuli: Můžete si ji stáhnout zdarma a vytisknout z internetu, najdete ji například na různých zdravotnických webových stránkách.
 • Měřicí pásku nebo pravítko: Pro změření vzdálenosti.
 • Dobré osvětlení: Ujistěte se, že místnost je dobře osvětlena, nejlepší je denní přirozené světlo.
 • Pomocníka: Ideálně si na pomoc přizvěte někoho, kdo vám může pomoci se čtením výsledků.

Pravidla Snellenovy tabule

 • 1) Umístěte tabuli na zeď do vzdálenosti šesti metrů ve výšce očí. Ujistěte se, že je dobře osvětlena a nejsou na ní žádné odlesky.
 • 2) Zakryjte si jedno oko a nahlas přečtěte písmena na tabuli.
 • 3) Začněte nahoře a postupujte dolů.
 • 4) Zopakujte vše i s druhým okem a poté s oběma očima otevřenýma.
 • 5) Řádek s nejmenšími písmeny, která jste dokázali správně přečíst, určí ostrost vidění nezakrytého oka.

Jak zhodnotit výsledky

 • Každá řádka na Snellenově tabuli je označena číslem, které udává zrakovou ostrost.
 • Například, pokud jste schopni přečíst řádku označenou jako „20/20“ ze vzdálenosti 6 metrů, máte normální zrak.
 • Pokud nejste schopni přečíst tuto řádku, ale zvládnete přečíst jen řádku „20/40“, znamená to, že vidíte na 6 metrů to, co člověk s normálním zrakem vidí na 12 metrů.

Jestliže vaše výsledky naznačují zhoršené vidění, navštivte odborníka. Prováděním tohoto testu doma získáte základní přehled o vašem zraku, nicméně jestli výsledky testu naznačují zhoršené vidění, je dobré obrátit se na očního lékaře, který provede další vyšetření zraku.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2040251/

https://www.verywellhealth.com/snellen-eye-chart-3422168