V roce 2023 se dle dostupných dat léčilo 447 pacientů s TBC, což je o 64 více než v předešlém roce. Tři čtvrtiny pacientů vyhledaly lékaře kvůli zdravotním problémům, dalších 9 % pacientů odhalil test kvůli kontaktu s nemocným. Za nárůstem stojí příliv uprchlíků z Ukrajiny, ale i Slovenska, Rumunska a Vietnamu. Osoby narozené mimo ČR tvořily celkem polovinu z odhalených případů. Důvodem je horší péče o tuberkulózní pacienty v zemích na východ od nás.

Zdroj: Youtube

Obvyklými pacienty jsou muži (ze zmíněných 447 případů šlo o 319 mužů) kolem 30 a 50 let. Tuberkulóza se často šíří na ubytovnách z důvodu těsného kontaktu, horších hygienických podmínek a špatné životosprávy. Novinkou je nárůst nemocnosti u dětí do 15 let. Zatímco průměrně se v uplynulých letech objevila tuberkulóza u 11 dětí, loni číslo vyskočilo na 30. Za nárůstem stálo odhalení ložisek nákazy a využití CT pro odhalení nemoci v nejranějších stádiích, kde změny na obvyklém RTG plic ještě nebyly viditelné. Čím dříve se TBC odhalí, tím méně lidí ze svého okolí pacient nakazí.

Kvůli nárůstu dětských pacientů i případů multirezistentních forem tuberkulózy volají lékaři po změnách v péči. Je potřeba rozšířit kapacitu lůžkových oddělení, ale zároveň zavést do praxe i institut domácí péče. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění platná od ledna tohoto roku umožňuje propustit vybrané pacienty už po několika dnech hospitalizace. Vzhledem k tomu, že léčba TBC je záležitostí na šest, ale i 24 měsíců, je možnost domácí léčby úlevou pro zdravotnický systém i pacienty. Mimochodem povinná hospitalizace při tuberkulóze platila v roce 2018 pouze ve čtyřech státech EU včetně ČR. Přitom se v domácích podmínkách může léčit až polovina pacientů. Podmínkou je spolupráce s lékaři.

Co bychom měli o tuberkulóze ještě vědět?

Odpovídal doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno.

Proč je TBC tak rozšířená na východ od nás? Jde o neřešený stav z minulosti nebo o horší životní podmínky v daných zemích?
Bude to kombinace obou věcí – je to o nižší ekonomické výkonnosti uvedených zemí, nižším přísunu peněz do zdravotnictví a všeobecně horších životních podmínkách. TBC se vyskytuje spíše u lidí, kteří jsou z nižších socioekonomických skupin a jsou například podvyživení. Pokud TBC není správně zaléčená, lépe se šíří a může postihnout více lidí. To vše je případ daných zemí.

Víme, jak se TBC obvykle šíří? Je na místě se bát, že ji chytnu v obchodě nebo že ji dítě přinese ze školy od ukrajinských spolužáků?
Bát se nemusíte. Abyste TBC chytli, v kontaktu s danou infekční osobou musíte být delší dobu – pokud je to osoba, která má otevřenou TBC, museli byste s ní být v užším kontaktu nejméně 8 hodin. V ostatních případech se jedná o 24 hodin a víc. Typicky se TBC dá chytit v rodině, sociálním zařízení, vězení – tedy místech, kde jsou lidé spolu v užším kontaktu delší dobu.

Jak je to s očkováním? Nestálo by za to obnovit plošné očkování?
Očkování proti TBC zatím nemá smysl obnovovat, pokud se situace dramaticky nezhorší, protože je vždy nutné zvažovat poměr rizik a přínosů. Riziko očkování je zatím pořád vyšší než potenciální přínos. Očkují se ale děti, které jsou v kontaktu s nemocnými nebo mají nemoci, které jim způsobují snížení imunity.

Pokud se bojím TBC, mohu se nechat dobrovolně očkovat? Mohu nechat pouze kvůli svým obavám naočkovat své děti?
Pro dospělého je to zbytečné, přeočkování nemá smysl. U dětí je to na zváženou. Jak už jsem zmínil, pokud by děti byly v kontaktu s osobou s TBC, smysl to má. Plošné očkování bych nedoporučil. Konkrétní případ je vždy dobré konzultovat se svým pediatrem.

Všimla jsem si v grafech poklesu počtu případů tuberkulózy během pandemie Covid 19 – dá se tedy říct, že prevence je stejná jako u všech respiračních onemocnění? Mytí rukou, vyhýbání se přelidněným místům a kontaktu s lidmi, kteří nejsou zjevně v pořádku? Pokud se bojím např. v MHD, pomůže mi respirátor?
Nedá se říct, že by nošení roušky na ulici vedlo k tomu, že nedostaneme TBC. Přenos je jiný než u klasického respiračního infektu jakým je třeba Covid 19.

Zdroj:
- Tisková konference České pneumologické a ftizeologické společnosti a České aliance proti chronických respiračním onemocněním, 11. 3. 2024
- Autorský rozhovor
- Přehled informací o očkování proti TBC centra Avenir

- MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno