Nejnovější celorepublikový průzkum ukázal, že v České republice si svůj problém s přebytečnými kily uvědomuje 70 % lidí. Pomoc lékaře či výživového poradce ale vyhledá pouze zlomek z nich, a to 8 %. Experti na to upozorňují u příležitosti Světového dne obezity, který každoročně připadá na 4. března.

Zdroj: Youtube

Výsledky průzkumu realizovaného v říjnu 2023 agenturou Behavio pro společnost Novo Nordisk ukázaly, že více než polovina Čechů s nadváhou či obezitou se s tím snaží nebo plánuje něco dělat – nejčastěji změnou jídelníčku a pravidelným pohybem. Češi jsou tedy odhodláni svou situaci změnit, jenže jejich úsilí často nepřináší požadované výsledky. Téměř třetina lidí (28 %) je ve svých pokusech zhubnout neúspěšná. Problém s kily navíc se snaží řešit více ženy než muži.

Obezita je nemoc, je potřeba ji řešit

Kila navíc jsou přitom přímo spojená s větší únavou, zadýcháváním, nadměrným pocením, zhoršenou pohyblivostí, bolestmi kloubů a zad, ale i se závažnějším přidruženým onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, onemocnění srdce, dna, trombóza, artróza apod. To má dlouhodobý a závažný dopad na zdravotní stav pacienta, hlavně v případě, kdy se nadváha neřeší. „Mezi nejrizikovější faktory spadá například rozvoj diabetu 2. typu nebo kardiovaskulární onemocnění. Je důležité si uvědomit, že obezita je nemoc, a proto je zásadní odborná pomoc lékaře. Výrazně zvýšit účinnost režimových opatření umí farmakoterapie, tedy léčba antiobezitiky, na základě doporučení lékaře,“ popisuje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie a vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie.

Hubnutí pod dohledem lékaře

Osobní zkušenost s tím má třeba Michaela Knížová z Prahy, která se po několika letech neúspěšných pokusů „domácího hubnutí“ rozhodla svěřit do rukou lékaře. „Mám malé děti a prostě jim nestačím. Uvědomila jsem si, že se svou hmotností musím opravdu začít něco dělat. Rozhodla jsem se pro zdravý přístup k hubnutí pod dohledem lékaře s možností vyzkoušet moderní a bezpečné způsoby léčby obezity. I když léčba obezity u nás zatím není hrazena, jsem ochotna ji podstoupit. Vždyť do čeho jiného se vyplatí investovat než do svého zdraví a kvalitního života? A já chci pro své děti být mámou, která je spokojená, zdravá a má na ně dost energie,“ říká mladá maminka.

Jak rychle zhubnout? Lékaři varují před dietami a koktejly

Šíření obezity v dnešní společnosti nahrává i zrychlený životní styl. Jak vyšlo z průzkumu, lidé na sebe (a také na sport a zdravé vaření) mají čím dál méně času, a tak v touze zhubnout hledají co nejrychlejší a nejúčinnější řešení. Nejdůležitější je pro ně zhubnout bez cvičení (42 % respondentů), a tak zkoušejí různé diety či přerušované půsty. „V dnešní době mohou lidé na internetu najít velké množství různých druhů diet, hubnoucích koktejlů či návodů na držení půstů. Bez konzultace s lékařem či nutričním terapeutem však mohou být tyto metody pro pacienty z dlouhodobého hlediska neefektivní, a dokonce nebezpečné. Výsledkem může být například jo-jo efekt, metabolická onemocnění a také opětovná demotivace k hubnutí,“ vysvětluje MUDr. Klaudia Hálová Karoliová, lékařka internistka a zakladatelka spolku Zastavme nadváhu a obezitu, z. s.

Překážky v hubnutí

Podle respondentů patří k nejčastějším bariérám bránícím v hubnutí jejich slabá vůle, stres, sedavé zaměstnání, nepravidelné stravování či odvykání kouření. Boj s obezitou přirovnávají k celoživotnímu odvykání při závislosti na alkoholu. Velká část respondentů se však i přesto domnívá, že pomoc odborníka nepotřebuje. „Jedním z důvodů, proč lidé považují pomoc lékaře za jednu z posledních možností, může být to, že podceňují dopad nadváhy na své zdraví a obezitu nepovažují za nemoc, kterou by měli aktivně řešit. Navíc se mohou obávat, že se u lékaře setkají s odsouzením a dostanou nerealistické rady. Konzultace zdravotního stavu a kroků, jak k hubnutí přistupovat, je ovšem základním pilířem pro účinnou a dlouhodobou léčbu obezity. Během ní je potřeba k pacientovi přistupovat individuálně, na základě jeho životního stylu, časových možností a anamnézy,“ doplňuje MUDr. Hálová.

Klíčem je komplexní léčba

Podle odborníků je nejúčinnější takzvaná komplexní péče, při které se o pacienta s obezitou stará více specialistů najednou. Například praktický lékař, diabetolog a nutriční terapeut. Pokud je třeba, do péče vstupují i další odborníci jako psycholog, fyzioterapeut a další. Díky tomu může být léčba úspěšnější, snadněji dochází k úbytku hmotnosti a také se podchytí případná přidružená onemocnění, která pacienty s nadměrnou váhou často trápí.

Obezita u dětí a kde hledat pomoc?

Problém s kily navíc se přitom netýká jen dospělých, ale i dětí – nárůst obézních školáků v Česku raketově přibývá. Limonáda v lednici, bonbóny v misce na stole a namísto víkendového výletu sledování televize. Tyto zvyky odborníci velmi často nalézají v rodině, kde žije dítě s obezitou. Největší překážkou ve zvládání kil navíc jsou špatné stravovací a pohybové návyky společně se snadno dostupným nekvalitním jídlem. Změnou ale musí projít celá rodina. Pomoct jí k tomu mohou například rodinné kurzy, které nejenom dětem, ale i rodičům usnadní nastavit zdravý životní styl. Děti s obezitou jsou podle dostupných dat také hůře přijímány v kolektivech a stávají se častěji oběťmi šikany. „Často se setkáváme s tím, že rodiče sice vědí, co je správné – tedy ve zkratce lépe jíst a více se hýbat – ale bojují s převedením těchto pravidel do praxe. Snažíme se jim pomoct s přenastavením fungování jejich domácnosti do zdravější podoby,“ vysvětluje PhDr. Málková.

Seznam lékařů, kteří se zabývají léčbou obezity, můžete najít na internetových stránkách Netloustneme.cz. Pomoc s přebytečnými kily svých dětí mohou rodiče najít ve specializovaných kurzech spolků Hravě žij zdravě a Stob.

Zdroje:

Kvantitativní výzkum zpracovaný agenturou Behavio formou dotazování CAWI. Dotázáno 1500 lidí, reprezentativní vzorek online populace. Realizováno 20. až 23. října 2023

Kvalitativní průzkum zpracovaný agenturou Ipsos pomocí metody focus group. Dotázáno 8 respondentů ve 3 onlinových skupinových diskusích. Realizováno 23. a 24. října 2023

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie a vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie

MUDr. Klaudia Hálová Karoliová, lékařka internistka a zakladatelka spolku Zastavme nadváhu a obezitu, z. s.

https://www.stob.cz/cs/kurzy-pro-deti-1?utm_source=HZZ&utm_medium=web&utm_campaign=hzz-clanek-detske-kurzy

https://www.hravezijzdrave.cz/clanky/rodinne-kurzy-stobik-pro-deti-8-az-13-let-s-nadvahou-a-rodice/