V posledních letech vědci diskutují o tom, že lidé s jednotlivými krevními skupinami mohou mít různě vysoké riziko mrtvice v mladém věku. Dříve se věřilo, že nejrizikovější jsou lidé s krevním typem 0-. Toto tvrzení ovšem bylo vyvráceno tím, studií oddělení Research Communications and Engagement. Na cca 17 000 případech mrtvice bylo zjištěno, že mnohem rizikovější na vznik mrtvice ve věku do šedesáti let jsou pacienti s krevní skupinou A.

Komu hrozí mrtvice?

Riziko mozkové mrtvice hrozí hlavně starším lidem, protože je spojená s problémy jako vysoký krevní tlak, tvrdnutí tepen nebo fibrilace síní. Příčiny mrtvice u mladších dospělých nejsou tak dobře známy, což ztěžuje jejich prevenci. Vědecké studie ovšem naznačují, že by toto riziko u mladých lidí mohlo být způsobeno právě krevním typem. 

Jakou máte krevní skupinu?

Krevní typ je popis vlastností našich červených krvinek. Představte si, že každá červená krvinka je jako domeček a na tomto domečku jsou různé praporky, které říkají: "Já patřím do skupiny A" nebo "Jsem člen týmu B". Tyto praporky jsou ve světě medicíny známé jako antigeny, a právě podle nich rozeznáváme krevní skupiny.

Nejznámější ,,týmy" nebo krevní skupiny, do kterých můžeme patřit, jsou A, B, AB, a 0. K tomu ještě každý z nás může mít ve své ,,týmové výbavě" takzvaný Rhesus faktor, což je další praporek, který může být buď pozitivní (+) nebo negativní (-). Když to dáme dohromady, můžete mít například skupinu A+ nebo 0-.

Co se stane při transfuzi špatného typu krve?

Krevní transfuze neidentické krevní skupiny může vést k imunologické reakci a rozpadu a shlukování krvinek z krve dárce. Tu by naše tělo odmítlo a způsobilo tím akutní zdravotní problémy, vedoucí až k selhání ledvin a smrti.

Spojení krevního typu a mrtvice

Výzkum z Marylandské univerzity zjistil, že lidé s krevní skupinou A mají o něco větší šanci na vznik mrtvice před šedesátým rokem života ve srovnání s lidmi s jinými krevními skupinami. Naopak ti s krevní skupinou O mají riziko menší. To vše podle metaanalýzy, která zahrnovala tisíce pacientů i zdravých jedinců.

Podle výzkumu mají lidé s krevní skupinou A a B vyšší šanci na nebezpečné krevní sraženiny, než lidé s krevní skupinou 0, tudíž jsou k mrtvici náchylnější.

Co to pro vás znamená?

Přestože tyto informace zní možná trochu znepokojivě, není důvod k panice. Riziko zvýšené u krevní skupiny A je relativně malé a je důležité si pamatovat, že mrtvice jsou ovlivněny mnoha faktory, nejen krevní skupinou. 

Jak se vyhnout mrtvici

Hlídejte si tlak

Vysoký krevní tlak je hlavním rizikovým faktorem pro vznik mrtvice. Pravidelné kontroly a udržování zdravého krevního tlaku jsou tedy absolutně zásadní. Pokud problémy s tlakem míváte opatrně, začněte to co nejdříve řešit s odborníkem, protože to nikdy neznačí nic dobrého. 

Pestrý jídelníček

Vyvážená strava bohatá na ovoce, zeleninu a celozrnné produkty může pomoci snížit riziko nejen mrtvice. Vždy je důležité zaměřit se na to, jestli svému tělu stravou dodáváte dostatek vitamínů, minerálů, bílkovin a dalších látek, které naše zdraví potřebuje. 

Hýbejte se

Pravidelná fyzická aktivita není dobrá jen pro udržení postavy. Je zásadní jak pro prevenci různých nemocí a mozkových epizod, tak i pro naše psychické zdraví.

Nekuřte

Kouření zvyšuje riziko mrtvice opravdu hodně, skoncování s ním je jedním z nejlepších rozhodnutí pro vaše zdraví.

Omezte konzumaci alkoholu

Nadměrná konzumace alkoholu může zvýšit krevní tlak a riziko mrtvice se tím radikálně zvedá. Alkohol zatěžuje také další orgány v našem těle, je tedy dobré si tedy jeho příjem hlídat celkově.


Zdroje: https://www.stroke.org.uk/news/stroke-news-blood-type-linked-stroke, https://www.aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/5011, https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000201006