Přitom zkrácení svalů můžeme vnímat nejen u sebe, ale také u svých protějšků a sportujících dětí. Nejen o tom, jak fungují naše svaly, pokud jsme zkrácení nebo naopak hypermobilní jsem si povídala v podcastu s fyzioterapeutkou, majitelkou dvou rehabilitačních center a lektorkou jógy, která o pohybovém aparátu rovněž přednáší na Fakultě tělesné výchovy a sportu,  Jitkou Malou. Její propojení fyzioterapie a jógového cvičení je pro mě jako pro rekreačního sportovce doslova fascinující. I proto na její „fyzio“ jógu ráda chodím.

Zdroj: Youtube

Jaká je optimální délka svalu?

Jitka Malá se v ordinaci často setkává se sportovci, kteří se při předklonu nedotknou prsty země. Důvodem je zkrácení hamstringů. Zkrácený sval není schopen vyvinout adekvátní sílu, takže se vlastně o ni při jiných sportech připravujeme.

„Jestliže sval, který dlouhodobě silově trénujeme pravidelně neprotahujeme, není udržován v optimální délce a zůstává zkrácen. Zkrácený sval znamená, že sarkomery – svalová vlákna v něm, jsou kratší, nežli by měla být jejich fyziologická norma. Každý sval, který je zkrácen nedokáže vyvinout sílu, kterou by mohl, protože už se v určité aktivitě nachází,“ snaží se o co nejjednodušší vysvětlení fyzioterapeutka.

Za svalový stah ve svalových vláknech jsou totiž zodpovědné tzv. kontraktilní proteiny aktin a myosin, které se do sebe navzájem zasouvají podobně jako když do sebe zasunete prsty u rukou. Jestliže jsme „zkrácení“ aktin s myosinem se sice do sebe zasunou ale ne do maxima, což svalovým vláknům neumožní vyvinout takovou sílu, které by měly být schopny.

Pokud je naopak sval (svalové vlákno) příliš dlouhý, jak je tomu u hypermobilních lidí, aktin s myosinem na sebe plně nedosáhnou, tudíž síla, která by se měla generovat je menší. „Hypermobilní lidé mají menší svalovou sílu, mají nižší svalový tonus – hypotonus a nedá se příliš vycvičit,“ popisuje Jitka Malá.

„Principem je, že svalové vlákno je buď moc dlouhé nebo naopak krátké. Razím teorii, že pokud potřebuji, aby byl člověk schopen vyvinout adekvátní sílu, tak potřebuji, aby měl i adekvátní fyziologickou délku svalového vlákna. A tu je potřeba udržovat pravidelným, a hlavně vhodným cvičením,“ vysvětluje fyzioterapeutka.

Zkrácená nebo příliš dlouhá svalová vlákna mohou být podle fyzioterapeutky Jitky Malé i více náchylné k úrazům. „Jestliže máme sval zkrácený a najednou po něm chceme pohyb z nuly na sto, například když dobíháme tramvaj, riskujeme tramuatické poškození (utržení) úponu, šlachy“ zmiňuje Jitka Malá.

Nápravou může být „fyzio“ jóga

Řešením může být právě jógové cvičení. „Ke cvičení, která vedu přistupuji fyzioterapeuticky a hodně využívám i poznatky z kineziologie. Vycházím ze spirální dynamiky, která dbá na prodloužení každého segmentu a na protirotaci pohybových segementů. Zjednodušeně řečeno vnímám, že se pohybujeme v určitém 3 D pohybu a ten pak aplikujeme do jednotlivých poloh. Výsledkem jsou čistě terapeutické polohy, které mají z pohledu zdraví neuvěřitelnou výtěžnost. Přitom se stále jedná o pozice, které známe z jógy. Jen jsou zacvičeny v jiné kvalitě.  To je základ mojí „fyzio“ jógy, která není žádnou oficiální značkou, ale výsledkem mého dvacetiletého studia a praxe jógy.

Jóga i pro muže

Pro náhodného návštěvníka Jitčiných lekcí by mohlo být překvapivé, že až polovinu cvičících tvoří muži. „Myslím si, že muže na mých hodinách baví větší zaměření na sílu. Není to klasická Hatha jóga, ve které zaujmete polohu, chvíli v ní zůstanete, navnímáte její důsledek a polohu změníte. Moje cvičení zahrnuje dynamické přechody a kombinované polohy, které nejsou úplně lehké ani pro muže a vyžadují značnou porci síly. Také je možná baví, že do cvičení zapojuji více horní končetiny,“ zamýšlí se Jitka.

Podle ní mají muži více síly, takže v polohách déle vydrží. Oproti ženám ale mají větší tendence ke zkrácení svalů. „Hezké je vidět progres nejen u mužů. Jestliže jsou polohy komplexní a zapojují všechny svalové řetězce – od hlavy k patě, jak v uzavřeném kinematickém řetězci, tak v otevřeném a vše se propojí s vhodným způsobem dýchání, dokážeme se v józe neuvěřitelně zlepšovat,“ uzavírá naše povídání Jitka Malá.

Z podcastu se dále dozvíte:

  • Co přivedlo Jitku Malou k józe
  • Jak vznikla její „fyzio“ jóga a na jakých principech je postavena
  • Proč by se před tím, než začneme s jógou na nás měl podívat fyzioterapeut
  • Že jóga může i ublížit zvláště pokud jsme „hypermobilní“
  • Jaký význam má počáteční „óm“
  • Jak rozpoznat správného lektora
  • Zda je možné začít s jógou i v pozdním věku
  • A jak jóga ovlivnila život Jitky Malé

Zdroje:
autorský podcast časopisu Kondice
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov