5 elementů v józe

ZEMĚ, VODA, OHEŇ, VZDUCH, ÉTER jsou elementy, z kterých je stvořen svět i my samotní. Zobrazují se i v jógové praxi.

Element prostoru

Je to základ veškerého bytí a materie kolem nás. V praxi se podíváme na prostor v mysli pomocí dechu a meditace.