Změny tvoří nevyhnutelnou součást života. Shodne se na tom 85 % Čechů. Vyrovnat se s nimi může leckdy představovat výzvu, ale respondenti průzkumu uváděli, že to přináší své ovoce. Téměř 40 % Čechů životní změny posunuly o velký kus dál, zatímco 28 % z nich je rádo, že změnu podstoupili, ačkoli to ze začátku nebylo snadné. Pětina respondentů pak deklaruje, že by velkou životní změnu udělali kdykoli znovu.

Na životní kotrmelce se obecně lépe adaptují mladí lidé. Celých 12 % dotázaných prohlašuje, že změny vítají a nezpůsobují jim žádné potíže. Jedná se zejména o nejmladší generaci ve věku 18 až 29 let. Většina respondentů ale tvrdí, že se sice dokážou na změny poměrně rychle adaptovat, avšak nevyhledávají je.

„Ve vnímání toho, co přináší pozitivní změnu, vévodí narození dítěte, které následuje změna práce, životního stylu, změna partnera, pořízení domácího mazlíčka, odstěhování se od rodičů. Z uvedených změn vyplývá, že souvisí s naším záměrem, snahou, aktivitou, rozhodnutím. Dané změny se nám nedějí, ale ve svém životě si je vytváříme,“ vysvětluje psycholog a zakladatel projektu Terapie mezi stromy Adam Táborský. Značka vody Natura se s ním rozhodla propojit v rámci své kampaně Změna je život. Jejím cílem je právě oslava pozitivních životních změn. Natura zjistila, jak Češi na změny reagují, co by změnit chtěli, a na základě toho jim pomáhá ke změnám přistupovat lépe.

Rozhodnutí je na každém z nás

Přibližně polovina dotázaných v průzkumu Natura je totiž aktuálně s nějakou oblastí svého života natolik nespokojená, že ji chtějí změnit. „V případě, že se zaměříme na zdroje nespokojenosti, tak respondenti nejčastěji zmiňovali vzhled, zdravotní stav, životní styl, partnerské vztahy a využití volného času. Jedná se o kategorie, ve kterých je z velké části rozhodnutí na nás samotných. I přesto, že můžeme být uvězněni v jistých vzorcích, je pro nás důležité si uvědomit, že se z nich můžeme vymanit, i když se to na první pohled nemusí zdát možné nebo jednoduché. Záleží i na nás samotných, jakou podporu si k danému rozhodnutí a změně obstaráme,“ vysvětluje Adam Táborský.

Lidem pomáhá překonat obavy z toho, že změna nedopadne podle jejich představ, nejčastěji fyzické či psychické odreagování se a podpora blízkého okolí. Jako motivaci začít dělat věci jinak Češi ve více než 60 % případů uváděli, že se chtějí cítit lépe sami pro sebe. Nejčastěji prahnou po pohybu, snížení stresu a zátěže nebo chtějí trávit více času v přírodě.

Natura – Změna je život

Život plyne jako voda, a proto Natura oslavuje pozitivní změny na cestě reálných lidí. Společně s Adamem Táborským lidem pomáhá se ke změnám motivovat. Mezi osvědčené tipy patří ujasnění si cíle, plánování malých postupných kroků a celková změna rutiny. Velmi důležitý je však i pitný režim, který má u 40 % lidí významný vliv na to, jak se celý den cítí. Blahodárné účinky mají rovněž procházky přírodou. Mezi nejkrásnější místa v Česku patří Adršpašsko-teplické skály, v jejichž srdci Natura pramení. Místní voda patří mezi nejčistší a nejkvalitnější vody ve střední Evropě. Díky nízkému obsahu minerálů je vhodná ke každodenními pití, a proto se může stát pomocníkem při budování nové rutiny.

*Průzkum byl realizován 26. 2. až 3. 3. 2024 agenturou Median SK ve formě online dotazování CAWI. Za Českou republiku byl pomocí kvótního výběru zvolen vzorek N = 511 respondentů ve věku 18 a více let, kteří využívají internet, za Slovensko N = 509. Vzorek je reprezentativní pro online populaci České a Slovenské republiky ve věku 18 a více let podle kategorií: pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště. Reprezentativity datového souboru bylo primárně dosaženo plněním kvótního předpisu a dodatečným dovážením dat.