S vlnitou lepenkou, papírem a kartonem se setkáme na každém kroku, aniž bychom si to třeba uvědomovali. V obchodech se více než v předchozích letech setkáváme s papírovými taškami, různé výrobky z kartonu jako jsou třeba ruličky od toaletních papírů, proložky od vajec nebo kartonové tubusy na výkresy lze vyhazovat do sběrných nádob na recyklaci papíru, což před několika lety ještě nebylo možné.

Udržitelný materiál

Upřednostňování papírových výrobků před plastovými tam, kde to jde, má jeden důvod. Udržitelnost.

Z hlediska ochrany životního prostředí je papír a výrobky z něho ideálním materiálem. Vyrábí se z přírodních surovin, recyklovaných nebo primárních vláken dřevní buničiny, které jsou spojeny přírodním lepidlem na bázi škrobu.

V Evropě pocházejí vlákna z obnovitelných zdrojů – z udržitelně obhospodařovaných lesů, což pomáhá zachovat přírodní zdroje pro současné i budoucí generace.

Premiantem je vlnitá lepenka

Lepenka představuje přirozenou alternativu k produktům na bázi fosilních materiálů. Je totiž biologicky odbouratelná, vyrobená ze 100% obnovitelného zdroje.

Proces její recyklace je dobře zvládnutý a funguje. Trh s druhotnou surovinou pro její výrobu, především vytříděným použitým papírem, je rozvinutý, takže z celkového množství v Evropě vyprodukované lepenky se 89% vyrobí z druhotné suroviny.

Snadná recyklace

Papír a vlnitá lepenka patří v Evropě k nejvíce recyklovaným materiálům. Průmysl obalů z vlnité lepenky má zavedené účinné mechanismy recyklace, přičemž odpadní materiály se v zemích EU shromažďují odděleně.

Výrobky z papíru a vlnité lepenky jsou skvělou volbou, pokud chceme pomáhat při ochraně životního prostředí, díky své biologické odbouratelnosti, snadné recyklaci a výrobě z obnovitelných zdrojů. Navíc jsou tvárné, levné a dokážou spolehlivě chránit produkty při přepravě a skladování.