Hlavní zapojené svaly:

přední deltové svaly (ramena)

Vedlejší zapojené svaly:

střední a zadní deltové svaly, vrchní záda, prsní svaly, paže

Na co je předpažování s odporovou gumou skvělé?

Jde o výtečný cvik pro zpevnění paží a posílení ramen, především předního deltového svalu.

Vybavení

odporová guma

Základní instrukce

1. Stoupněte si vzpřímeně s nohama lehce rozkročenýma.

2. Gumu si dejte pod chodidla, její volné konce uchopte do dlaní.

3. S dlaněmi směrem dolů rozpažte paže do strany do takové výšky, dokud nebudou zcela v rovině s rameny.

4. Ve chvíli, kdy jsou lokty v úrovni ramen, lehce podržte a kontrolovaně vraťte zpátky do výchozí pozice.

5. Opakujte.

Správná forma a dýchání

Při tomto cviku myslete na aktivní střed, stůjte stále stejně vzpřímeně a koukejte před sebe. Celý pohyb byste měli kontrolovat a dodržet pauzu ve vrchní pozici a pomalu spouštět. Váha je po celou dobu rovnoměrně rozložena v celých chodidlech. Nepředklánějte se ani nezaklánějte. Nadechněte se do břicha před provedením pohybu, vydechněte při cestě dolů.