Aby děti uměly hospodařit

Aby děti uměly hospodařit

Ve spotřební době, ve které žijeme a ve které na nás každý den čeká spousta lákadel, není jednoduché pro nás, natož pro dítě, rozlišit mezi přáním a potřebou. Proto je dobré se doma s dětmi bavit o penězích otevřeně a neustále vysvětlovat, že nezbytné výdaje musíme vždy zaplatit jako první a že v případě omezených zdrojů je nutné stanovovat priority. Aby nám děti rozuměly a mohly pochopit svět peněz, dávejte jim kapesné.

Kapesné nad zlato

Odborníci se shodují, že správný čas na pravidelné kapesné je chvíle, kdy děti začnou chodit do školy, respektive kdy umějí aspoň trochu počítat. Děti se rychle vyvíjí, jejich potřeby se rozvíjí a tak by i kapesné mělo být flexibilní. Výše kapesného by zkrátka měla být úměrná věku a potřebám vašich ratolestí. A samozřejmě také vždy záleží na finanční možnosti  vašeho rodinného rozpočtu. A za co děti nejčastěji své peníze utrácejí? Za sladkosti a limonády, starší děti pak tráví čas s vrstevníky ve fastfoodech.

Debata s dětmi o financích v praktickém životě je o to potřebnější, že z výzkumu vyplývá, že polovina dětí nevyjde se svým kapesným. A až dvě třetiny rodičů jim v této situaci půjčí, ale na vrácení půjčky trvá méně než polovina rodičů. Mluvte se svým potomkem o tom, za co utrácí, proč (zase) nevyšel s kapesným, na co potřebuje půjčit. A pokud váš potomek touží po něčem speciálním, můžete se s ním domluvit, že třeba polovinu (pokud ne celou částku) si přece jen musí našetřit a vy mu pak druhou půlku doplatíte. Pokud se ale spolu dohodnete, že mu na nákup půjčíte, trvejte na vrácení peněz. Jen tak dítě pochopí, co znamená půjčka.  Z průzkumu víme, že děti si nejčastěji spoří na nějakou elektroniku, dárek nebo oblečení. 🙂

Pokud jsou děti malé, je vhodnější dávat jim hotovost. Ostatně, spočítat si, kolik už mám v prasátku, co si za to můžu koupit, zda už mám naspořeno na svůj sen, rozvíjí matematické dovednosti potomků. Postupně ale přejděte i u dětí na bankovní konto a svěřte jim vlastní platební kartu a veďte je k tomu, aby si odkládaly třeba deset nebo dvacet procent.

“Na mou zodpovědnost, mami!”

Nejpodstatnější je ale nechat děti, aby si zažily co nejvíce situací na vlastní kůži. To je často i těžká lekce pro dospělé – musí se totiž naučit dát dětem důvěru a nechat je, aby si samy poradily. Svěřte jim finanční plánování i realizaci malých rodinných událostí. Osvědčeným trikem je nechat na dětech třeba nedělní oběd. Pomozte jim sestavit nákupní seznam i rozpočet na jimi vybrané jídlo. Vybavte je přiměřeným finančním obnosem a nechte je nakoupit. Nebojte se dětem s přibývajícím věkem dávat více a více zodpovědnosti. Postupně na nich nechte, aby si samy platily třeba tramvajenku, obědy a podobně. Samozřejmě jim o tyto položky navyšte kapesné. A taky si ty platby občas zkontrolujte. 🙂

Zajímejte se také o programy finanční gramotnosti, které nabízí škola, kam vaše děti chodí. Jedním z nejinteraktivnějších programů, se kterými se můžete aktuálně setkat, je Abeceda peněz. Projekt je určený zejména pro žáky čtvrtých tříd a zatím je do něj zapojeno více než dvě stě škol. Abeceda peněz sází na zážitky, vlastní zkušenost a zodpovědnost dětí. „Děti mají za úkol vybudovat vlastní firmu. Navrhnout její logo, název a hlavně sortiment. Takové zboží, které zvládnou samy, s přiměřenými náklady, vyrobit, a bude možné jej prodat na veřejných jarmarcích, jež jsou vrcholem Abecedy peněz. Děti tedy neustále musí propočítávat cenu výrobku, kalkulovat se vstupními náklady i cenou vlastní práce a pracovat na propagaci. To vše společně po vzájemné diskuzi s ostatními,“ popisuje David Hubáček. Žáci se tak naučí nejen chápat základní pojmy a zákonitosti ze světa peněz, ale taky vzájemné spolupráci, toleranci, ocenění schopností spolužáků. Děti, které prošly jakýmkoli programem finanční gramotnosti, mají prokazatelně lepší finanční dovednosti. Díky Abecedě peněz se podle učitelů, jejichž třídy se do projektu zapojily, děti učí i lépe plánovat své výdaje.

Petr Mácha

Kondice

Zaujal Vás článek? Doporučte jej přátelům!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, ani použita pro zasílání jakýchkoliv sdělení.