Emoce – na co nám jsou dobré a jak je ovládat?

Emoce – na co nám jsou dobré a jak je ovládat?

Hněv, smutek, strach, ale i radost a důvěra. Emoce jsou každodenní součástí našich životů. Říká se, že jsou dominantou žen. Muži je možná nedávají tak najevo, ale samozřejmě je mají také. Jakési pohnutí mysli nám dává určitou míru vzrušení a každý jej prožívá jinak. Co jsou to vlastně emoce a jak je ovládat? Lze se naučit být šťastný? Kdy nám naopak emoce škodí? A mají je i zvířata?

Emoce potřebujeme k přežití

Jednoduše řečeno emoce jsou psychické procesy vyjadřující subjektivní vztah člověka k jeho vlastním projevům i okolním jevům a situacím. Na co nám jsou ale dobré? Nebylo by lepší, kdybychom byli výhradně racionální a s emocemi se netrápili? „Je to evolučně podmíněno. Emoce nám pomohly přežít, protože nás nutily reagovat. Když naši předci např. cítili strach, tak utekli před nebezpečím, když cítili lásku, rozmnožovali se,“ uvádí psychoterapeutka Jana Tamchynová.

Člověk je na emoce různě talentovaný

Je možné říci, že jsme na emoce a jejich zvládání různě talentovaní. Přibližně posledních dvacet pět let pro to existuje termín emoční inteligence, který ukazuje míru schopnosti zvládání svých emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců. Právě jedinci s vysokými hodnotami EQ jsou ve společnosti úspěšní, dovedou rozumět emocím druhých, předpovídat je a v neposlední řadě je i uspokojovat. Naopak vysoký intelekt (IQ) není zárukou úspěšnosti. Mnozí vysoce inteligentní lidé nejsou schopni se do společenství lidí zapojit a svůj potenciál využít. Pak jsou ještě lidé, kteří vyšší emoce postrádají, jsou anetičtí. Lidé s touto antisociální poruchou se správně nazývají psychopati.

Emoce jsou špatný pán

„Emoce nám mohou pomáhat, ale musíme se je naučit také správně číst a používat,“ radí dále Tamchynová. To, že v tom máme poměrně mezery, svědčí nejen velké množství knih, které na toto téma vychází, ale také třeba to, jak se chováme u tak racionálního konání, jako je investování peněz. „Domníváme se, že vkládáme-li do něčeho své peníze, jednáme nanejvýš racionálně. To je však omyl! Právě v tomto momentu jsme svými emocemi ohroženi. Podléháme přílišné důvěře, nebo hráčské vášni, neoprávněné radosti z rozhodnutí apod. Průzkumy uvádějí, že investující lidé přicházejí kvůli neracionálním rozhodnutím o zhruba 40 % potenciálních výnosů,“ uvádí Jan Barta z ČSOB Asset Managementu.

Jak emoce ovládat?

Základem je se ve vlastní osobnosti vyznat. Sebepoznání zaručuje, že emoce neovládají nás, ale máme je pod zdravou kontrolou, tj. máme dobrou zpětnou vazbu svého chování. „Jestliže z vlastní vědomé zkušenosti o sobě víme, že v rozhodujících okamžicích, kdy jsme vystaveni stresu, máme určitý model chování a podléháme nějakým emocím (strachu a nerozhodnosti nebo euforii, nadšení a tím ztrátě úsudku atd.), je nutné naučit se zvládat takové stavy a mít pro sebe vypracovaný systém, jak nepodlehnout, jak se zrelaxovat, a svou emoci sice prožít, ale ne tak, aby nás oslabila,“ radí Tamchynová.

Jak se zbavit špatného vlivu emocí na naše peníze

Pokud se známe, můžeme udělat z emocí naši přednost. Ze strachu, který nás svazuje, si můžeme udělat pomocníka při rozvažování správné investice, nadšení nás zase může motivovat k tomu, abychom dotáhli svůj záměr do konce. Pomoci v odpoutání se od špatných emocí nám může pomoci dobrý poradce, který nás navede na racionální způsob uvažování. Pokud takového poradce zrovna nemáme k dispozici a chceme se o své peníze dobře starat bez vlivu našich nálad a pocitů, jsou možností např. flexibilní fondy. Ty investují podle matematického algoritmu. A počítač, jak známo, náladám nepodléhá.

Kondice

Zaujal Vás článek? Doporučte jej přátelům!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, ani použita pro zasílání jakýchkoliv sdělení.