Ze zařijové Kondice: Rodičovské dilema vyřešeno. Hlavně se nesnažte být dokonalí!

Ze zařijové Kondice: Rodičovské dilema vyřešeno. Hlavně se nesnažte být dokonalí!

Jíst bio. Rozvíjet osobnost. Nabízet dostatek podnětů. Pít vodu. Správně čistit zuby. Na současné rodiče se valí nové a nové trendy ve výchově dětí. Tlak na dokonalé matky je enormní. Internet se hemží zaručenými návody, ale přesto se neustále diskutuje o tom, jakou generaci vychováváme. Zeptali jsme se více než 350 rodičů na jejich výchovné úspěchy i neúspěchy. Závěr? Žádné trendy, děláme pořád ty stejné chyby a ve výsledku ctíme ty samé hodnoty. Pro psychology žádné překvapení.

Jak zpětně hodnotíte své výchovné metody? Udělali byste dnes něco jinak? Jakých chyb jste se dopustili ve výchově svých potomků? A co se vám naopak povedlo? Na to jsme se ptali v internetové anketě celkem 358 rodičů. Navzdory poměrně velké rozmanitosti věku dotazovaných (od 21 do 60) i počtu jejich dětí se odpovědi příliš nelišily. U výchovných chyb se opakovala příslovce příliš a málo. Příliš nároků, příliš volnosti, málo pozornosti, málo důslednosti. Za úspěch považovali rodiče zejména bezproblémové zapojení dítek do kolektivu, jejich samostatnost a dobré vychování.

Mírné rozdíly podle věku odpovídajících i rodičovských zkušeností ovšem patrné byly. Skupina s nejmenšími dětmi, zatím jedináčky, častěji zmiňovala mezi výchovnými úspěchy právě trendy moderní výchovy – společné spaní s rodiči (tzv. co-sleeping), dlouhodobé kojení nebo kontaktní rodičovství. Za své selhání považovali přílišnou závislost dětí na matce. Skupina s dospělými dětmi si zpětně uvědomovala velkou přísnost, ale na druhou stranu je těšilo, že ze svých ratolestí vychovali slušné a samostatné lidi. Obecně se ale odpovědi všech dotázaných poměrně shodovaly. Co si tedy obecně rodičové myslí, že měli udělat lépe? Najít balanc mezi přísností a láskou.

Studený odchov minulých let

Otázka výchovy dětí ve společnosti vzbuzuje velké emoce. Starší generace se děsí dnešního volného přístupu, mladá generace nechce opakovat chyby svých rodičů a leckdy si ve zralé dospělosti řeší svá dětská traumata. A za každou cenu chce své děti před stejnými zkušenostmi ochránit. Jenže to je kámen úrazu. „Pokud se mladí rodiče chtějí vyhnout tomu, aby své potomky vychovávali po vzoru svých rodičů, může se stát, že začnou dělat pravý opak.  Děti vyrůstající v prostředí striktních pravidel budou tíhnout k ‚volné‘ výchově bez jasných hranic a naopak,“ říká psychoterapeutka Ester Neumanová. S takzvanými vývojovými traumaty z dětství se setkává neustále. Jde o traumata způsobená drobnými, neustále se opakujícími vzorci chování v rodině. Jako například sporé projevy lásky, přílišné nároky nebo ‚nálepkování‘ dítěte, kdy rodič potomka neustále hodnotí a třeba i nevědomky shazuje. Proto tvrzení o tom, že by starší generace vychovávaly děti ‚bezchybně‘ a potíže se objevily až teď, psycholožka odmítá. „Pozitivní změnu ve výchově dětí vnímám hlavně ve vedení dialogu. Rodič sám sebe nebere jako nezpochybnitelnou autoritu, která má vždycky pravdu a dítě se musí podřídit,“ shrnuje klady dnešní výchovy.

Výchova bez hranic

Jenže nově nabitá sebereflexe rodičů může mít i odvrácenou tvář: bojí se chyb, neustále se hodnotí a mohou prožívat pocity selhání. „Když se to přežene, rodiče nejsou schopní trvat na hranicích, cítí se dokonce nepatřičně, když po dítěti něco chtějí. Sklouzávají k ‚volné‘ výchově a věří, že když nebudou na dítě mít žádné nároky ani ho nijak omezovat, vychovají sebevědomou osobnost se silnou vůlí. Jenže opak je pravdou. Dítě hranice potřebuje, jinak se nenaučí vymezovat se, aktivně tvořit svůj život,“ vysvětluje Ester Neumanová. Dodává, že právě nesebevědomí a pasivní lidé, kteří čekají, že k nim v životě všechno samo přijde, často měli velmi benevolentní výchovu. Konfrontace s realitou pro ně bývá potom tvrdá. Svět mimo máminu sukni se přestal točit výhradně kolem nich.

Nevěřte internetu, ale sobě

Lze vůbec dítě vychovat bezchybně? Která metoda je ta pravá? Navzdory slibům časopisů, příruček a internetu ta jediná správná samozřejmě neexistuje. „Každé dítě je jiné, každý rodič je jiný. Dítě není předmět, nepatří do tabulky a není k němu návod. Z výchovy se dnes vytrácí zdravý selský rozum,“ říká na adresu autorů osvědčených výchov dětský psychoterapeut Peter Pöthe. Podle něj je naprosto zbytečné hledat jedinou správnou cestu. Řešení by měl každý rodič hledat hlavně sám u sebe. On zná dítě nejlíp a má nejlepší možnost se na dítě ‚napojit‘.

Dokončení článku najdete v zářijové Kondici. Právě v prodeji!

Dominika Rýparová

Kondice

Zaujal Vás článek? Doporučte jej přátelům!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, ani použita pro zasílání jakýchkoliv sdělení.

 

Pay attention to the method of 300-208 exam book learning. More importantly, 300-208 exam book 210-260 exam pdf it requires perseverance. If 210-260 exam pdf you have relevant working experience, 300-208 exam book it may be easier 210-260 exam pdf to learn.Examinations are the test of your studies and the 210-260 exam pdf most important. You need to adjust 210-260 exam pdf 300-208 exam book yourself. Be confident 300-208 exam book 300-208 exam book in the 200-105 exam questions 300-208 exam book exam 200-105 exam questions and never 210-260 exam pdf give up until 300-208 exam book the last question. Dont be nervous 200-105 exam questions about something you are not familiar with 200-105 exam questions or havent even touched.Because you do it want to get a full 300-208 exam book mark, the important thing is to do well on 200-105 exam questions every topic you know. If you make a 210-260 exam pdf mistake on the topic you 200-105 exam questions know because of the general idea and the mistake you do it know, the 300-208 exam book result 200-105 exam questions will be predictable.About the test simulation question, after fully 210-260 exam pdf mastering the basic knowledge of 200-105 exam questions the certification 210-260 exam pdf exam, the simulation question can only 200-105 exam questions help review 210-260 exam pdf each knowledge point in 210-260 exam pdf a 300-208 exam book random way. Later on, the whole 210-260 exam pdf review process, 210-260 exam pdf mainly three 200-105 exam questions things. Sybex CCNA 2.0 640-507 Study Guide is definitely a good thing to read carefully, especially 210-260 exam pdf to understand 300-208 exam book the basic concepts. Hands 300-208 exam book on Labs 200-105 exam questions at 210-260 exam pdf 210-260 exam pdf the end of each chapter must be hands-on and familiar with the results. CCNA requires a deeper understanding and understanding 200-105 exam questions of Cisco is private Operating System, IOS(Internetworking Operating System). A Router Simulator is essential. There 200-105 exam questions are many good Router Simulator, such as CCNA 200-105 exam questions virtual laboratory 300-208 exam book published 300-208 exam book by Sybex authorized electronic industry press, which is very good. It can be virtual in a simulated environment (two 2,600 route oilers and one 1,900 switch) to gain practical experience in configuring routers and switches. 200-105 exam questions I finished three sets of CCNA questions before the test in Boston. There were more than 600 300-208 exam book CCNA questions, mostly 200-105 exam questions concept questions.The most important thing is to memorize the CCNA Study Guide published by Sybex seven times and repeat the questions three times.