Jak uzdravit svůj vztah po nevěře

Jak uzdravit svůj vztah po nevěře

Pozitivní zpráva hned na úvod. I když je nevěra vždy bolestivou zkušeností, většina zasažených párů se s ní dokáže vyrovnat a nakonec spolu zůstat. Léčba je ale vždy náročná a s nejistým výsledkem, proto si musíte pro sebe zvolit tu nejlepší.

Nevěra je v mnohém jako rakovina. I když je na začátku nádor malý, dřív nebo později má sklony se šířit a zasáhnout mnohé  oblasti  společného života. A stejně  jako nádorové  onemocnění se týká celého  člověka,  jeho psychického i tělesného  zdraví. Naštěstí pro mnoho případů nevěry existují  léky, i když vždy jde o léčbu  náročnou  a dlouhodobou.  Přesto má smysl se o uzdravení pokusit, a to bez ohledu  na  to,  jak  moc  máte  nakročeno k rozchodu. Ale jen správně zvolená léčba nevěry vám pomůže těžké časy překonat.

Čísla jsou proti nám

Statistiky o nevěře jsou kruté. V Česku 64 % ženatých mužů a 42 % vdaných žen sáhne po nevěře  jako po ‚řešení‘ svých partnerských problémů. Zhruba polovina manželství se pak rozvádí a nevěra je uváděna jako jedna z nejčastějších příčin. I když tato čísla nevypadají optimisticky, jde o obecné statistiky, které nic neříkají o tom, jak právě váš vztah zasažený nevěrou skončí. Můžete se nenávidět do konce života, ale také paradoxně  díky prožité nevěře zažít druhé líbánky a váš vztah bude nakonec silnější než kdy dřív. Budoucnost  vašeho vztahu je otevřená a máte ji ve svých rukou.

Bolest těla i duše

S pohledem  na  nevěru  jako  na  rakovinu přišla psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková,  která  založila Institut  partnerských vztahů a dlouhodobě se věnuje právě onkologickým  pacientům.  Je přesvědčená o tom, že odhalení nevěry znamená stejně jako sdělení vážné diagnózy psychický šok.

„Ten je spojen  s nadlimitní  životní zátěží a tělo na něj pochopitelně reaguje. Člověk je touto informací paralyzován, pomalu není schopen jednat. Prožívá beznaděj a duševní bolest. Bezprostřední  reakcí na prožitek je pak únik do pasivity a intenzivní prožívání samoty včetně hledání dalšího smyslu života, nebo naopak  agresivní chování,“ popisuje psycholožka,  která tématu věnovala i publikaci Nevěra a její zvládání (2008).

Podle ní neexistuje  žádná červená kont- rolka, která by se na čele nevěrného partnera spolehlivě rozsvítila. I když změna chování v podobě nezájmu o sex, uzavírání se do sebe nebo tajnůstkaření může být příznakem nevěry, nemusí to být vždy pravidlem, a tak je dost nebezpečné  se podle těchto signálů řídit a vyvozovat z nich radikální závěry. Změna chování u partnera  či partnerky může mít úplně jinou příčinu, stejně tak existují  nevěrníci  a nevěrnice,  kteří  navenek prožívají úplně klidné manželství a ani v nejmenším nevzbuzují pochybnosti  o své věrnosti. Přestože  mají třeba i dlouhodobé paralelní vztahy. Často tak odhalení nevěry přichází náhle jako blesk z čistého nebe a je skutečně  obrovským šokem nejen pro psychiku podváděného, ale i pro jeho tělo.

Diagnóza: šok z nevěry

„Organismus na psychický šok reaguje celou řadou tělesných  a citových projevů. Mezi ně patří pláč, poruchy termoregulace jako pocení a zimnice, vnitřní napětí, úzkost a strach,“ vyjmenovává Janáčková. Stejně jako u vážné diagnózy ‚nemocný‘ reaguje tím, že to přece nemůže být pravda a snaží se odmítnout bolestivou realitu. Cítí beznaděj a obrovskou  bolest. Spolu s tím, jak se snaží vyrovnat se špatnými  zprávami, přichází další tělesné změny související s prožitkem akutního  stresu  jako bušení  srdce, sucho v ústech,  třes, nevolnost  a poruchy spánku. Tyto  obtíže  se  mohou  proměnit v celou řadu psychosomatických následků a dokonce i onemocnění.

„Časté je nechutenství nebo naopak přejídání, pocity na zvracení, bolesti břicha, změny
v menstruačním rytmu, bolesti hlavy, vyrážky nebo fleky, časté jsou i poruchy spánku,“
  popisuje  psycholožka. Podle  ní není nijak neobvyklé, že ženy postižené těmito obtížemi zaklepou  na dveře lékařské ordinace a očekávají pomoc. To, co ale svému praktickému lékaři řeknou, není, že řeší partnerovu nevěru, ale že špatně spí, bolí je žaludek a podobně. Na delší a podrobnější rozhovor obvykle není čas. Reakcí lékaře je provést  několik často nepříjemných  vyšetření, poslat pacienta  k dalším odborníkům a případně nabídnout  léky, které ale příliš neúčinkují.  „Někdy tak mám pocit, že se z lidí stávají porouchané stroje a léčí se jen jejich součástky. Přitom primární příčinou je vnitřní volání o pomoc,“ upozorňuje psycholožka Janáčková.

Co (ne)potřebujete vědět

Odhalení nevěry i období, které mu předchází, se vždy nese ve znamení výrazných a rychle se měnících emocí. Ty přicházejí ve vlnách a často se nedají ovládat. Vztek, nenávist  a  agrese  se  střídají  s  bolestí, beznadějí,  panikou  i naprostou bezmocí. Schovat se před těmito pocity přitom nejde, prostě tu jsou, ať uděláte cokoliv.

Spolu s nimi se objevuje také pocit obrovského  ponížení,  ztráty  důvěry a zejména dosavadních  jistot. Jak upozorňují  autoři americké publikace Getting Past the Affair (Překonejte aféru, 2012), na situaci podváděného partnera  je extrémně  těžké to, že se nemá o koho opřít. Ten nejbližší člověk, který  byl za jiných okolnosti  partnerem a oporou, je sám zdrojem bolesti a dalšího utrpení.  Už jeho přítomnost v jednom bytě je bolestivá až nesnesitelná. Stejně tak i jeho nepřítomnost.

Emoční změny navíc často  souvisí nejen s tím, co podváděný skutečně  prožívá, ale i s tím, co všechno ví. Platí zde jednoduché pravidlo, čím více budete  o nevěře vědět, tím hůře  pro vás. Touha znát i nejmenší detaily  vás snadno  promění  v neřízenou střelu  připravenou  kdykoliv vybuchnout. Prohledávání  mobilního  telefonu,  pátrání v elektronické poště,  rozhovor  ne nepodobný výslechu stejně  jako reálné  úvahy o najmutí soukromého  detektiva, jsou jen některé  z možných scénářů.  „Jakmile má člověk pochybnosti  o partnerově  věrnosti, stává se posedlým
a dělá i věci, o kterých by si nikdy  dřív nemyslel,  že je udělá,“
upozorňuje  Jitka Douchová, psycholožka a  zkušená  manželská  poradkyně.  Podle ní hlavně ženám obvykle nestačí vědět jen fakt, že je jejich partner  nevěrný, ale jdou mnohem  dál  a požadují  přiznání.  Chtějí znát všechny detaily o milence a dokonce i společném  sexuálním  životě. Domnívají se, že právě tyto informace  jim pomohou se s nevěrou lépe vypořádat  a hlavně pochopit,  proč  k ní vůbec  došlo.  „Zjištěné informace  jsou podváděné  ženě naprosto k ničemu a naopak jí mohou ještě více ublížit. V  emocionální  paměti  zůstávají  tyto informace uložené velmi dlouho a mohou se kdykoliv vynořit a způsobovat další bolest,“ upozorňuje psycholožka.

Třicet minut a dost

Vhodným řešením, jak zvládnout svou až šílenou  touhu  po detailech,  nabízí právě tým amerických  psychologů a autorů knihy Getting Past  the Affair. Ti doporučují rozdělit si informace  na ty, které jsou teď skutečně  podstatné a pro  váš další  vzájemný vztah důležité, a na ty, po kterých je lepší nepátrat. „Jak jen můžete, vyhněte se otázkám typu ‚Proč?‘. Doporučujeme  tyto důležité otázky nechat na později,“ radí.

Vhodné je naopak první rozhovor po zjištění nevěry omezit pouze na několik otázek, jako kdy vztah začal a skončil, jestli partner  vždy použil ochranu  a stejně tak, jestli je v tuto chvíli skutečně  rozhodnut  pro  ukončení  či pokračování vašeho vztahu. Naopak otázky jako „Jak jsi mi to mohl(a) udělat?“ je lepší spolknout  stejně jako výčitky související s minulostí ve vztahu. V tuto chvíli vám
k ničemu nepomohou  a jen vám oběma ublíží.

Na tento rozhovor je lepší si předem vyhradit určitý čas a klidné místo. Přitom není vhodné, aby trval déle než půl hodiny nebo byl přerušován, proto si vypněte své telefony a soustřeďte se jen na sebe. Pokud se debata protáhne, snažte se domluvit na tom, že budete  pokračovat jindy. Můžete si nastavit minutku, abyste poznali, kdy je čas skončit. Příliš dlouhý rozhovor může snadno  sklouznout  k výčitkám a (sebe)obviňování, které opravdu nikam nevedou.

Důležití spojenci

Stejně jako u vážné nemoci těla je dobré si v případě nevěry najít okruh lidí, kteří vám pomohou zvládnut nejen sdělení drsné reality, ale i rozhodování pro vhodnou metodu léčby a následnou rekonvalescenci. Tím, že kvůli nevěře minimálně dočasně ztrácíte toho nejbližšího člověka, je situace ještě těžší, ale ne neřešitelná. Spojenci se dají najít i v takto  náročných  okamžicích, jen možná úplně někde jinde, než byste čekali.

Obecně platí, že je dobré všechno probrat s někým, kdo není do situace osobně zatažen
a nebude mít sklony vám dávat své emočně podbarvené  rady. Obrovskou chybou proto je navštívit rodinu svého partnera a pořádně všem vytmavit, koho vlastně vychovali. Lavinou výčitek o svém zničeném životě, za který může ten bídák, skutečně nic nevyřešíte.  Nejlepší volbou proto  není ani  kamarádka,  protože  bude  mít sklony vám radit podle svých osobních zkušeností. Navíc rady jako „Vyhoď ho z bytu!“, „Udělej pořádnou  scénu!“ nebo  snad  „Znič tu mrchu!“ jsou naprosto  k ničemu.  Sice se možná na pár okamžiků zbavíte nahromaděné agrese  a vzteku, ale
v dlouhodobém horizontu si vůbec nepomůžete, ba naopak uškodíte. To, co teď uděláte, ovlivní váš vzájemný vztah opravdu  hodně  a může vám vážně zkomplikovat možnost spolu do budoucna alespoň slušně vycházet.

„Mnohem lepší bude, když zhrzená partnerka vyhledá nezávislého odborníka, který ji poradí, jak má pracovat  sama se sebou a pomůže jí najít potřebný nadhled,“ doporučuje  psycholožka  Douchová.  Odborník, ať už v podobě manželského poradce,  psychologa nebo psychoterapeuta, je schopen vám poskytnout  skutečně  racionální  rady a také potřebnou pomoc. Díky němu získáte tolik nutný odstup  od nepřehledné situace a lépe budete schopni najít správné řešení, ať už bude jakékoliv. Některým lidem navíc pomáhá to, že před cizím člověkem nemusí nic předstírat a ani si na nic hrát. Nebude je soudit za to, když budou plakat nebo dají najevo svou zranitelnost.

Neměňte minulost

Když se vám podaří  zvládnout  akutní  fázi největší  bolesti,  přichází  další  fáze, která může trvat  několik  týdnů  nebo  i měsíců. Záleží na tom, jak se vám podařilo  přežít to  nejhorší  a jestli  už dokážete  o situaci přemýšlet bez obrovské dávky vzteku a nenávisti. Pak teprve nastal čas uvažovat nad další budoucností vztahu, i když tyto úvahy samy o sobě nezaručují, že spolu zůstanete až do spokojeného stáří. A ani naopak, tedy že vás nečeká už nic jiného než hnusný rozvod plný praní špinavého prádla. Zatím jde jen o úvahy a první nesmělé kroky k tomu, aby se váš vztah vyčistil a vy dva jste dokázali fungovat, ať už spolu nebo bez sebe.

V této fázi také nastává čas řešit ryze praktické záležitosti, které nepočkají na to, až se definitivně rozhodnete, co se vztahem dál. Není nijak neobvyklé, že v tuhle chvíli přepnete na autopilota
a jednoduše se budete snažit všechno zvládnout a naoko fungovat normálně. Dobře v té době přemýšlejte, co všechno a v jaké podobě řeknete svému okolí. Váš šéf potřebuje vědět, že se necítíte dobře a možná budete  chtít pár dní dovolenou, ale informace o tom, jak je milenka vašeho muže strašná, už by mu měly zůstat utajeny. Vaše okolí za to, že řešíte nevěru, opravdu nemůže a ani není nutné ho zahlcovat detaily ohledně napjaté domácí situace.

Buďte praktičtí

Pokud zatím nezvládáte rozhovory o svém vzájemném vztahu a jeho budoucnosti, snažte se spolu mluvit alespoň o tom, co je teď. Autoři knihy Getting Past the Affair partnerům doporučují i takové aktivity, při kterých sice budete spolu, ale současně nebudete muset příliš komunikovat.  Ideální je proto návštěva kina nebo divadla stejně jako společné sledování televize. Hlavně buďte trpěliví. Ke zlepšení vzájemných vztahů nedojde rychle, ale pokud budete věřit v to, že budete schopni spolu vycházet, podaří se vám to.

Pro další rozhodování, jestli a v jaké podobě ve vztahu pokračovat,  vám pomohou vzpomínky na vaši společnou minulost, během které jste dokázali něco vybudovat a zažili i mnoho hezkého. Chcete tohle všechno zbořit nebo si myslíte, že jde o základ, na kterém jde stavět dál? To je jedna z otázek, na kterou byste si měli oba upřímně odpovědět. Pozor na to, že vlivem aktuální situace budete mít sklony vše vidět černě, a zkreslovat tak minulost. Ale opravdu jste přesvědčení, že celý váš vztah byl podvod a omyl?

Spolu nebo bez sebe

Kdykoliv v příštích dnech, týdnech, ale i měsících nebo dokonce letech od odhalení nevěry se můžou objevit bolestivé záblesky vzpomínek. Stačí k tomu naprosté drobnosti. Třeba jako to, že kolem vás projede auto stejné barvy, jaké měla milenka vašeho manžela, a v tu chvíli se vám sevře žaludek a všechen strach a bezmoc je zpátky. „Zkuste si vytvořit tolik způsobů zvládání těchto vzpomínek, kolik jen dokážete. Některé mohou být pro vás oba jako pro pár, jiné pro vás jako jednotlivce,“ doporučují psychologové. Zatímco někomu pomůže samota, jiný dá přednost společnosti. Dobrým způsobem, jak se vyhnout zničujícím vzpomínkám, je zaměstnat se něčím jiným, třeba si zacvičit nebo se pustit do úklidu, pokud vám tedy úklid přináší uspokojení. Stejně tak je důležité s partnerem mluvit o tom, co ve vás vzpomínky vyvolávají. Lépe pak pochopí vaše nepříjemné reakce například na telefonát pozdě večer.

Čtyři způsoby jak dál

Teprve teď nastal čas rozhodnout se, jak bude váš vztah pokračovat. Podle knížky autorů knihy Getting Past the Affair existují čtyři způsoby, jak dál. Můžete zůstat spolu a váš vztah zůstane zdravý. To se pozná, tak, že oba partneři pracují na zvládání svých pocitů, vzájemně se nezraňují
a dívají se pozitivně do budoucnosti. Spolu ale můžete být i nezdravě, kdy si navzájem ubližujete, cítíte se osamocení a nepříjemné pocity zůstávají s vámi. Zdravý ale může být i rozchod, který probíhá citlivě a s ohledem na všechny zúčastněné. Rozcházející se partneři se netrestají za své chyby a vedou v rámci možností spokojený život, i když jeden bez druhého. Naopak nezdravý rozchod se pozná tak, že vztah a ani vzájemné zraňování neskončilo. Partneři se stále dohadují
a nejsou schopni fungovat, aniž by neřešili jeden druhého.

To, jakou strategii si nakonec zvolíte, záleží jen na vás dvou. Uzdravení z nevěry je vždy obtížné
a trvá nejméně několik měsíců. Bez ohledu na to, jak moc je ale tato zkušenost bolestivá, nemusí být důvodem k definitivnímu rozchodu. Výzvou k tomu začít znovu a lépe však ano.

Kondice

Zaujal Vás článek? Doporučte jej přátelům!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, ani použita pro zasílání jakýchkoliv sdělení.